Wij staan voor vitale en gezonde inwoners

Ecsplore werkt in Limburg in opdracht van de provincie en in de Westelijke Mijnstreek in opdracht van de gemeenten Beekdaelen, Sittard-Geleen en Stein. In deze gemeenten ontwikkelt Ecsplore uiteenlopende activiteiten op het gebied van beweging, buiten- en naschoolse sport en beweegactiviteiten met als doel het stimuleren van een gezonde leefstijl voor alle inwoners, van jong tot oud.

Namens de gemeenten is Ecsplore (mede)verantwoordelijk voor de JOGG-aanpak. Jongeren Op Gezond Gewicht is een netwerk van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven die zich gezamenlijk inspannen voor een gezonde omgeving en leefstijl voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar. Zowel op het gebied van voeding en beweging als gedrag. Deze drie componenten komen zo veel als mogelijk terug in onze programma’s, activiteiten en evenementen. Sport en bewegen én onze programma’s worden binnen het sociaal domein gezien als een preventief middel bij thema’s als gezondheid, educatie, preventie, leefbaarheid, integratie en wijkaanpak.

JOGG is een integrale kapstok voor het uitvoeringsprogramma van Ecsplore en het dagelijks werk van de combinatiefunctionarissen. De JOGG-regisseur zorgt voor een goede mix tussen regisseren, verbinden en vooral ook realiseren. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met diverse partners. Samen met scholen, ouders, sportverengingen, bedrijven, overheden en zorgprofessionals streven we voor alle kinderen en jongeren naar een omgeving waarin gezonde keuzes maken (weer) de normaalste zaak van de wereld is.

Daarnaast is Ecsplore mede-ondertekenaar van de lokale sportakkoorden. Deze zijn voortgevloeid uit het Nationaal Sportakkoord, een landelijke overeenstemming waarmee de sport, gemeenten en rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland beter benutten. De feiten zijn immers zorgwekkend. De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen en er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Gezamenlijk willen we deze trend omdraaien. We willen kinderen meer laten bewegen, een positieve sportcultuur creëren, aanbieders versterken en accommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken.

Om gezondheidsachterstanden in te lopen, slaat de regio Zuid-Limburg de handen stevig in elkaar. Dit heeft geleid tot een ambitieus programma: Trendbreuk! De ambitie is om de achterstand met de rest van het land binnen tien jaar met 25 procent terug te dringen. Met de opbouw van de programma’s, projecten en interventies draagt Ecsplore bij aan het realiseren van de ambities van Trendbreuk!

 • vrijdag 9 februari 2024
  Zelfvertrouwen tijdens de gymles

  Wanneer kinderen horen dat het tijd is voor de gymles, zal menig kind met plezier en energie de gymtas pakken en vertrekken richting gymzaal. Maar er is ook een groep kinderen die tegen de gymles opziet. In deze blog vertelt Eline Simons, vakleerkracht bewegingsonderwijs bij Ecsplore, over hoe zij ervoor zorgt dat het zelfvertrouwen tijdens de gymles op school kan groeien.

  lees meer
 • vrijdag 9 februari 2024
  Voor je het weet zijn ze groot!

  Vorige week gaf BRUIS Theater een interactief optreden over gezond opgroeien aan ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar in de gemeente Beekdaelen, Sittard-Geleen en Stein.

  lees meer