Positieve Gezondheid in het Onderwijs
donderdag 16 november 2023

Positieve Gezondheid in het Onderwijs

De volgende online bijeenkomst Positieve Gezondheid in het Onderwijs is gepland op 23 november van 14.40 -17.00 uur. Speciaal voor professionals uit het onderwijs.

Deze bijeenkomst is voor de gehele onderwijskolom, zowel voor basis, voortgezet als ook beroepsonderwijs. Je krijgt praktische handvaten om Positieve Gezondheid binnen het onderwijs om te zetten naar concrete acties. We gaan ervaringen en successen delen. We gaan in gesprek over wat er al is geleerd is en vooral ook wat het oplevert. Wat kun je ermee doen en wat heb je ervoor nodig? Samen gaan we inzetten op inspireren en verbinden. 

Aanmelden? Dat kan via deze link.