Verenigingsondersteuning

 

Wij zijn team verenigingsondersteuning en wij zetten ons in om verenigingen bestuurlijk en maatschappelijk te ondersteunen. Dit doen wij op basis van de drie pijlers:   

 • Informeren & inspireren  
 • Ondersteunen  
 • Verbinden  

Informeren & inspireren  
Als onderdeel van de pijler informeren en inspireren vinden wij het belangrijk om verenigingen te betrekken bij ontwikkelingen die van invloed zijn op het verenigingsgebeuren. Dit doen wij met behulp van video's die bekeken kunnen worden wanneer het onderwerp actueel is binnen de vereniging of wanneer men interesse heeft. Daarnaast informeren wij u via de nieuwsbrief over de laatste trends en nieuwtjes. We houden u op de hoogte van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen.  

Ondersteunen  
De pijler ondersteunen zetten we zowel in op individuele vragen als ook op overstijgende vraagstukken. Wij bieden maatwerk door de juiste partner aan de casus te koppelen en daarmee de juiste kennis en kunde aan te bieden. Hiervoor werken we nauw samen met de betrokken partners zoals bonden, sport professionals netwerk, NOC*NOC of andere experts.  

Verbinden  
Tot slot de pijler verbinden. Dit geeft ruimte om initiatieven te versterken door verbinding te zoeken.  
Vanwege het netwerk dat er door de jaren heen is opgebouwd hebben we een goed beeld van de mogelijkheden om elkaar te versterken. We focussen ons dit jaar extra op 3 thema's, te weten samenwerken, vrijwilligers en clubkadercoach. Dit zijn thema's die we tegenkomen in het werkveld of die we zelf van groot belang vinden.  
 
Heb je vragen of wil je binnen jouw club aan de slag neem dan contact met ons op.    
  
                                

 • maandag 1 januari 2024
  Een gezond en vitaal nieuw jaar!

  Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar en een fantastisch 2024!

  lees meer
 • dinsdag 31 oktober 2023
  Beweegcongres Westelijke Mijnstreek

  We blikken terug op een succesvolle eerste editie van het Beweegcongres Westelijke Mijnstreek afgelopen september!

  lees meer