Verbinden & ondersteunen

Onze verbindende functie kenmerkt zich door de koppeling van sportaanbieders aan o.a. onze aandachtsgebieden: SuperFIT, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en 55-plussers plus senioren. We verbinden verenigingen met diverse doelgroepen, initiatieven en projecten. Denk daarbij aan onze Buurt in Actie of vakantieactiviteiten.

We werken actief samen met partners zoals CIOS, Fontys Sporthogeschool, Huis voor de Sport Limburg, Sportstichting Sittard-Geleen en de sportbonden.

Vanuit de Open Club-gedachte verbinden we daarnaast sportverenigingen met elkaar; we stimuleren verenigingen om buiten de grenzen van hun eigen club te denken.

Ondersteuning wordt geboden op bestuurlijk en sporttechnisch vlak. Hierbij staat maatwerk voorop. We maken o.a. gebruik van de middelen en services vanuit het Sportakkoord II. Als we een ondersteuningsvraag niet zelf kunnen beantwoorden, zetten we externe expertise in.

Op de agenda

  • Opleiding Verenigingsscheidsrechter Veldvoetbal KNVB

    maandag 25 maart 2024 19 uur tot 22 uur lees meer
  • Opleiding Spelbegeleider/Pupillenscheidsrechter KNVB

    dinsdag 23 april 2024 18 uur tot 20:30 uur lees meer

Contactpersonen