Verbinden & ondersteunen

Onze verbindende functie kenmerkt zich door de koppeling van sportaanbieders aan o.a. onze aandachtsgebieden: SuperFIT, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en 55-plussers plus senioren. We verbinden verenigingen met diverse doelgroepen, initiatieven en projecten. Denk daarbij aan onze Buurt in Actie of vakantieactiviteiten.

We werken actief samen met partners zoals CIOS, Fontys Sporthogeschool, Huis voor de Sport Limburg, Sportstichting Sittard-Geleen en de sportbonden.

Vanuit de Open Club-gedachte verbinden we daarnaast sportverenigingen met elkaar; we stimuleren verenigingen om buiten de grenzen van hun eigen club te denken.

Ondersteuning wordt geboden op bestuurlijk en sporttechnisch vlak. Hierbij staat maatwerk voorop. We maken o.a. gebruik van de middelen en services vanuit het Sportakkoord II. Als we een ondersteuningsvraag niet zelf kunnen beantwoorden, zetten we externe expertise in.

 

 

Op de agenda

  • Walking Football Trainingen R.K.V.V. Urmondia

    10 uur tot 11 uur lees meer
  • Opleiding Besturen met impact

    maandag 23 september 2024 lees meer

Contactpersonen