Verbinden & ondersteunen

De tweede pijler waarop we ons richten, is het verbinden van verenigingen met diverse doelgroepen, initiatieven en projecten. Onze verbindende functie kenmerkt zich door de koppeling van sportaanbieders aan onze drie andere aandachtsgebieden: het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en 55-plussers plus senioren. Zo bieden we kinderen sportoriëntatielessen tijdens Buurt in Actie, geven we verenigingen een podium tijdens onze vakantieactiviteiten en werken we actief samen met partners zoals CIOS, Fontys Sporthogeschool, Huis voor de Sport Limburg, Sportstichting Sittard-Geleen en de sportbonden. Vanuit de Open Club-gedachte verbinden we daarnaast sportverenigingen met elkaar; we stimuleren verenigingen om buiten de grenzen van hun eigen club te denken.

Ondersteuning ten slotte wordt gegeven op bestuurlijk en technisch vlak. Hierbij staat maatwerk voorop. Indien we een ondersteuningsvraag niet zelf kunnen beantwoorden, zetten we externe expertise in.

Contactpersoon