Informeren & inspireren

Of het nu gaat om de vitaliteit van je vereniging, de beleidsmatige ontwikkeling, de inzet van vrijwilligers, (bij)scholing & begeleiding van medewerkers, bestuursvraagstukken, subsidies, sponsoring, een gezondere kantine (Team:Fit) of de aansluiting bij (nieuwe) doelgroepen: Ecsplore informeert en inspireert. 

Sport-en beweegcongres
Informeren doen we naast een periodieke nieuwsbrief bijvoorbeeld ook tijdens het jaarlijkse Sport- en beweegcongres. Daarvoor nodigen we sprekers uit die ingaan op actuele thema’s. Tevens organiseren we tijdens deze bijeenkomsten diverse workshops, zodat de aanwezigen met concrete handvatten naar buiten gaan.

Sportcafé
Een andere mogelijkheid om collega‐verenigingen uit de regio te ontmoeten, is het Sportcafé. In een informele setting faciliteren wij gesprekken rondom specifieke thema’s, zoals een veilig sportklimaat, gezonde kantine, kwetsbare doelgroepen, open club, het technisch kader en subsidies en fondsenwerving. Van onze zijde kunnen verenigingen handreikingen verwachten, gecombineerd met actuele informatie over sporttak- of maatschappelijke ontwikkelingen. Laat ons vooral weten als je een bepaald onderwerp naar voren wilt brengen, want indien gewenst organiseren we een sportcafé’s op maat.

Contactpersoon