(Sport)pedagogische ondersteuning / Integreren aangepast sporten

(Sport)pedagogische ondersteuning

Kinderen met gedragsproblemen, autisme en/of ADHD vinden vaak moeilijk hun draai bij de sportvereniging in de wijk. Zij komen daardoor geregeld in de knel op sociaal gebied omdat ze worden buitengesloten door hun leeftijdsgenoten.

Om verenigingen te ondersteunen in de aanpak van deze ‘onhandelbare’ kinderen, is er een speciale functionaris werkzaam bij Ecsplore: de sportpedagoog. Samen met de verenigingsondersteuners is het doel om een sportklimaat te creëren waarin de ongelijkheid wordt verkleind en waarin ook kwetsbaren zich positief kunnen ontwikkelen. Dat moet zorgen voor meer sportplezier en minder uitval bij de verenigingen. Die uitval kan immers leiden tot extra vraag naar ambulante groepsbegeleiding. Wij stimuleren daarom preventieve inzet; voorkomen is beter dan genezen.
 
We onderscheiden drie kernelementen van pedagogische ondersteuning van sportverenigingen:

  • Ondersteuning bij het vormgeven van pedagogisch beleid en het ontwikkelen van pedagogische vaardigheden van trainers en begeleiders.
  • Pedagogische ondersteuning als brug tussen sportvereniging en professionals uit de jeugdketen. Bijvoorbeeld trainers die opvoed- of opgroeiproblemen signaleren, laten schakelen met een kinderhulpverlener.
  • Trainers begeleiden bij het omgaan met jongeren die vanuit een jeugdhulpverleningstraject sporten bij de sportvereniging.

Meer weten over de sportpedagoog? Neem dan contact met ons op.

Integreren aangepast sporten

De gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein zien het belang om mensen met een beperking te stimuleren om te gaan en blijven sporten en bewegen. Daarom hebben ze in regionaal verband afgesproken om een regioconsulent IKS (Iedereen Kan Sporten) in te zetten. De regioconsulent werkt samen met zorginstellingen, kennisinstellingen en verenigingen. Tevens is er een directe connectie met de verenigingsondersteuners, de sportpedagoog van Ecsplore en vele maatschappelijke partners.

Het netwerk richt zich op mensen (voornamelijk tot en met 23 jaar) met een verstandelijke, lichamelijke, visuele of auditieve beperking, spraak-/taalproblemen, een chronische aandoening, psychiatrische of psychosociale problemen en mensen met gedragsproblemen.

Het doel is om personen met een beperking individueel en ‘warm’ te begeleiden naar het sport- en beweegaanbod. Maar ook om te informeren; zo worden er bijvoorbeeld verschillende clinics georganiseerd om mensen met een beperking kennis te laten maken met verschillende sporten. Daarnaast stimuleert de regioconsulent kennisoverdracht tussen de verschillende samenwerkende partijen ter bevordering van het aangepaste sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking.

 

 

Contactpersonen