School in Actie 2.0

Of het nu gaat om het beweegbeleid, opzetten van lesmethodes of ondersteunen van leraren: waar mogelijk biedt Ecsplore de basisscholen de helpende hand. Met School in Actie hebben we een aantal jaar geleden een gymmethodiek uitgerold die in alle gemeenten breed werd gedragen. Hetzelfde geldt voor het Smart and Fit-programma dat daarop volgde.

De cijfers motoriek en overgewicht uit de jaarlijkse beweegtesten, de uitkomsten van het onderzoek naar de beweeg- en voedingsgedrag en de checklist Gezonde School staan aan de basis van onze maatwerkondersteuning School in Actie 2.0. We werken daarvoor, in nauwe samenspraak met schooldirecties en -besturen, zowel aanbod- als vraaggericht.

Waaraan je dan moet denken? Bijvoorbeeld het project DrinkWater, begeleiding voor de aanvraag Vignet Gezonde School, extra bijscholing door middel van workshops of themabijeenkomsten, ondersteuning van de aanpak De Gezonde Basisschool van de Toekomst en de structurele inzet van vakleerkrachten.

Voor dit en meer: we staan voor jullie klaar!

Contactpersonen