Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs is belangrijk, onder andere voor het bevorderen van de gezondheid van kinderen, het verbeteren van de motoriek en het tegengaan van overgewicht. Bewegingsonderwijs wordt dan ook nagenoeg op iedere basisschool aan iedere klas gegeven. Ecsplore geeft hieraan een kwaliteitsimpuls door de inzet van vakleerkrachten. Onze deskundigen zetten hun kennis van beweegmethodes en didactische vaardigheden in om het bewegingsonderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Doe je met jouw school mee? In schooljaar 2021-2022 gaan al 27 scholen je voor!
Door de inzet van onze vakleerkrachten verlagen we de werkdruk van docenten én geven we ook bij jou op school een kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs.

De 7 voordelen van een vakleerkracht van Ecsplore zetten we graag op een rij:

 1. School betaalt alleen daadwerkelijke ingezette uren van de vakleerkracht. Er zijn dus geen kosten tijdens vakanties, feestdagen en studiedagen.
 2. Onze gekwalificeerde lesgevers zijn volledig op hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends.
 3. We organiseren regelmatige bijscholingen, intervisies en coaching voor de vakdocent.
 4. Ecsplore draagt zorg voor het werkgeverschap en de overheadkosten. Wij streven er naar om een vervanger beschikbaar te hebben in geval van ziekte of afwezigheid.
 5. We verbinden het bewegingsonderwijs met het reguliere totaalprogramma voor beweegstimulering 'In Actie'. Kinderen die deelnemen aan bijvoorbeeld Buurt in Actie zien zowel onder als na schooltijd dezelfde lesgever.
 6. We zetten het thema bewegen en gezonde leefstijl op de kaart en zijn de spin in het web wat betreft de thema's bewegen, sport en evenementen binnen school.
 7. Er is, waar nodig, directe afstemming met het sociaal werk en de pedagogisch medewerkers van MIK & PIW Groep.

Daaraan voegen we nieuwe extra’s toe:

 • Elke docent krijgt vanuit Ecsplore ruimte om de school extra te ondersteunen bij de thema’s bewegen, sport en gezonde leefstijl. Denk aan Vignet gezonde school, bewegend leren, actievere pauze, The Daily Mile, Drinkwater en sportdagen.
 • Inzet van digitale leermiddelen zoals video delay en instructie, in de belevingswereld van de kinderen door zelf teams, tikkers en toernooitjes te maken.
 • Beoordelen van de gymles, met het oog op het pedagogisch klimaat en positief beoordelen.

Noodzaak
Investeren in goed en gevarieerd bewegingsonderwijs is investeren in de brede ontwikkeling van elk kind. Het legt het fundament voor een duurzaam gezonde en sportieve leefstijl, en daarmee voor een gezonde en vitale samenleving.
Goed en gevarieerd bewegingsonderwijs draagt namelijk in grote mate bij aan het verwerven van motorische, cognitieve, sportieve en sociale vaardigheden, alsmede aan de fysieke ontwikkeling van jongeren. Stuk voor stuk belangrijke competenties, zeker in het licht van de forse toename van inactiviteit onder jongeren, de hiermee samenhangende zorgwekkende percentages overgewicht en obesitas en de afname van de fysieke en motorische vaardigheden

Met de inzet van de vakleerkracht werken we op het snijvlak van vier gebieden:

 1. Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs 
  Een gekwalificeerde lesgever (eerstegraads bevoegd), volledig op hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends. Regelmatige bijscholingen, intervisies en coaching voor de vakdocent, georganiseerd door Ecsplore. 
  Een duidelijke visie op het bewegingsonderwijs: meer differentiatie, meer keuzemogelijkheden, hogere intensiteit en tegelijkertijd minder focus op het ‘trucje’ en minder etalage-effect.

 2. Werkdrukverlaging docenten
  Doel is de docenten volledig te ontlasten zodat zij ruimte hebben voor andere taken. Indien gewenst halen we de groep op en brengen we deze weer terug. Uit een steekproef bij docenten van de ruim 20 scholen die wij bedienen, blijkt dat de docenten meer werkdrukverlaging ervaren dan verwacht.

 3. Combinatie met beweegstimuleringsprogramma van de gemeente
  In de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beekdaelen voeren wij het gemeentelijke sportbeleid uit voor het primair onderwijs. Door het programma ‘In Actie’ te combineren met de inzet van de vakleerkracht ontstaan waardevolle verbindingen.
  Zo geeft de vakleerkracht ook de naschoolse lessen van Buurt in Actie, ondersteunt de vakleerkracht de school met alle vragen rondom het thema bewegen en leefstijl in het programma ‘School in Actie 2.0’, wordt de vakleerkracht betrokken bij het programma ‘Smart and Fit’ op school en neemt de vakleerkracht de jaarlijkse beweegtest af tijdens de gymles.  Hierdoor is er voor de kinderen steeds hetzelfde gezicht, daarnaast zorgt ook dit weer voor werkdrukverlaging voor de docenten. 

 4. Combinatie met kinderopvang en sociaal werk van MIK & PIW Groep
  Ecsplore is onderdeel van de MIK & PIW Groep. De andere organisaties binnen deze groep zijn Centrum voor Jeugd en Gezin, Partners in Welzijn, Knooppunt Informele Zorg, MIK Kinderopvang en Spelenderwijs. Hierdoor hebben we directe afstemming met onze maatschappelijke collega’s en zijn er gemeenschappelijke initiatieven.

Contactpersoon