Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt nagenoeg op iedere basisschool en iedere klas gegeven. Ecsplore voorziet in een kwaliteitsimpuls door de inzet van vakleerkrachten. Onze deskundigen zetten hun kennis van beweegmethodes en didactische vaardigheden in om het bewegingsonderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Omdat onze lesgevers structureel aanwezig zijn, leren ze de school, de omgeving en het team optimaal kennen en kunnen ze passend maatwerk leveren. Daarnaast wordt de werkdruk van de groepsleerkrachten verlaagd.
De leerkrachten van Ecslore zijn uiteraard volledig gekwalificeerd en op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen. Ze zijn binnen de school een spil in het web voor de thema's bewegen, sport en evenementen, en zorgen voor aansluiting bij de reguliere beweegprogramma’s, zoals bijvoorbeeld Smart and Fit.

De inzet van vakleerkrachten wordt door de scholen zelf gefinancierd.

Contactpersoon