Smart and Fit

Smart and Fit is een lesmethode die zich richt op universele preventie bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Leerkrachten en ouders worden daarbij nadrukkelijk betrokken. De methode bestaat uit twee onderdelen die beide of apart op school kunnen worden ingezet: 24 opdrachten en een projectweek.

De lesmethode bestaat uit 24 verschillende en compleet uitgewerkte groepsopdrachten voor de klassen 1 tot en met 8. De leerkrachten implementeren deze binnen het bestaande lesaanbod en voeren ze (bij voorkeur) in één week, de projectweek, uit. Gedurende die dagen werkt iedereen op school dus tegelijkertijd aan beweging, voeding en gedrag. De projectweek wordt naar wens van school ingevuld.

In nauwe samenspraak met bestuur, directies en leerkrachten van de stichtingen Kindante, Innovo en Triade brengen wij in dit programma diverse organisaties bij elkaar. Zo staat de gezonde leefstijl centraal en dragen we allemaal ons steentje bij.

Voor de uitvoering van de opdrachten hebben we een breed scala aan hulpmiddelen ontwikkeld, zoals gebruiksmaterialen, handleidingen, bijlages, werkbladen en een speciale Smart and Fit-ladekast. We bieden de mogelijkheid om de totale lesmethode aan te schaffen of te huren. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Contactpersoon