Smart and Fit

Smart and Fit is een lesmethode die zich richt op universele preventie bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Kinderen van de basisschool komen voor, tijdens én na schooltijd via meerdere bouwstenen in aanraking met wat een gezonde leefstijl inhoudt. Ook leraren en ouders leren over onderwerpen als gezonde voeding, bewuste keuzes en sport en bewegen. 

In nauwe samenspraak met bestuur, directies en leerkrachten van de stichtingen Kindante, Innovo en Triade brengen wij in dit programma diverse organisaties bij elkaar. Zo staat de gezonde leefstijl centraal en dragen we allemaal ons steentje bij.

De methode bestaat uit twee onderdelen die beide of apart op school kunnen worden ingezet:

 1. Een digitaal platform
 2. Een projectweek.

Digitaal platform
Smart & Fit en al haar hulpmiddelen, methodes en materialen zijn vanaf nu ook allemaal gedigitaliseerd en terug te vinden op het digitale platform. Naast de bouwstenen van Smart & Fit stellen we op het platform aanvullend aanbod ter beschikking zoals:

 • Digitale gymlessen
 • Gymmethodes en kennismakingslessen
 • Draaiboeken voor sportdagen, Koningsspelen e.d.
 • Digitale kooklessen en recepten
 • Aanbod voor Kinderopvang en BSO
 • Cultuureducatie
 • Draaiboeken voor vakantieactiviteiten
 • Een beweegkalender voor 52 weken beweging in de klas

 

 

Het aanbod is ingedeeld op groepsniveau. Maar natuurlijk kun je ook een kijkje nemen bij het aanbod voor de andere groepen.

Het platform is te bereiken via smartandfit.nl. Beschik je niet over een inlog? Stuur dan een bericht naar inschrijving@ecsplore.nl


Projectweek
De projectweek is opgebouwd uit 7 bouwstenen:

 1. Sportieve opstart
  Middels een Daily Mile, thematische dans of bootcamp wordt de dag sportief begonnen.

 2. Bewegend leren
  We gebruiken erkende methodes en oefeningen om letterlijk actief te gaan leren.

 3. Beweegtussendoortjes
  Ook wel energizers genoemd. Even uit de boeken, zodat de hersenactiviteit wordt gestimuleerd.

 4. Pauzespelen
  Op inspiratievolle wijze worden leerlingen en pleinwachten meegenomen in vernieuwende en activerende spel- en beweegvormen.

 5. Klassenopdrachten
  Voor de groepen 1 t/m 8 zijn er klassenopdrachten waardoor de hele school tegelijkertijd aan beweging, voeding en gedrag werkt.

 6. Thuisopdrachten
  De thuisopdrachten betrekken ook de ouders op een leuke manier bij de Smart & Fit week.

 7. Gezonde gastlessen
  In de klas verzorgde gastlessen voor de groepen 1 t/m 8 over onderwerpen in het kader van een gezonde leefstijl

De projectweek wordt naar wens van en in samenspraak met de school ingevuld. De inhoudelijke vormgeving wordt verzorgd door de combinatiefunctionarissen van Ecsplore.
Tijdens de uitvoering van de projectweek maken we gebruik van een breed scala aan hulpmiddelen zoals speciaal aangeschaft materiaal, pauzekisten, handleidingen, bijlages en werkbladen. We bieden zo een compleet arrangement voor een school.

 Meer informatie of vragen over Smart & Fit? Neem dan contact op via post@ecsplore.nl of 046-4757261.

Contactpersonen