Motorisch Remedial Teaching

Op basis van het leerlingvolgsysteem kan worden geconcludeerd dat bepaalde kinderen (licht) achterblijven bij de gemiddelde motorische ontwikkeling van leeftijdsgenoten. Zij kunnen eenvoudig worden bijgestaan met lichte interventies.

Omdat hun behandeling niet als curatie maar als preventie wordt gezien (de achterstand is niet groot genoeg), kunnen zij geen aanspraak maken op verzekerde zorg. Wij springen hierop in met Extra in Actie, een programma gericht op het verbeteren van de motorische ontwikkeling van kinderen door middel van Motorisch Remedial Teaching (MRT). MRT kan gedefinieerd worden als het verlenen van extra onderwijshulp in het kader van de bewegingsopvoeding en -ontwikkeling. Extra in Actie vindt plaats in de wijk en is daarmee relatief laagdrempelig.

Een Motorische Remedial Teacher van Ecsplore houdt in de lessenreeks rekening met de situatie van elk kind en zorgt er voor dat elk kind op eigen tempo en niveau zich verder kan ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de kinderen met plezier en zonder angst gaan bewegen en hierdoor (meer) zelfvertrouwen ontwikkelen.

Mocht tijdens het programma blijken dat de deelnemer behoefte heeft aan extra ondersteuning, dan is opschaling naar bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut eenvoudig mogelijk. In de andere richting kan bij uitbehandeling in de zorg ook terugverwezen worden naar de sportprofessional in de eigen, veilige woonomgeving.

Contactpersoon