Sporten en bewegen mag weer, maar dan wel in de buitenlucht.
vrijdag 8 mei 2020

Opstart 'Buurt in Actie' vanaf 11 mei

Met de opstart van de fysieke schoollessen is er ook besloten om de Buurt in Actie-lessen vanaf komende week te starten. Eindelijk mogen we weer lekker sporten en bewegen! 

De afgelopen periode hebben al onze Buurt in Actie lessen stil gelegen vanwege het coronavirus. Door de maatregelen en richtlijnen vanuit de overheid was het niet mogelijk om een naschools aanbod te verzorgen. Maar het lijkt er op dat er zich wat licht aan het eind van de tunnel bevindt.

Want tijdens de persconferentie van de premier op dinsdag 21 april j.l. is duidelijk geworden dat vanaf maandag 11 mei de maatregelen wat worden versoepeld. Zo kunnen kinderen weer naar school om lessen te volgen en al eerder zijn sportlessen bij verenigingen en clubs toegestaan. Evenals het naschoolse sporten.

Eindelijk mogen we weer lekker sporten en bewegen! Maar wel binnen de geldende richtlijnen. Daarom is er een aantal belangrijke wijzigingen die we graag met iedereen delen.

Allereerst zullen de Buurt in Actie lessen allemaal in de buitenlucht plaats gaan vinden. In overleg met de diverse gemeentes en scholen hebben wij getracht om iedere locatie te verplaatsen naar buiten. De originele locatie kan daarbij wel nog steeds als verzamelplek gelden! Dit is veelal gelukt, maar we zijn ook nog druk bezig hiermee.
Daarnaast willen we met de naschoolse sport zo goed als mogelijk aansluiten bij de (aangepaste) lestijden van de scholen. Afhankelijk daarvan zijn dagen en tijden in sommige gevallen gewijzigd.

Wil je weten waar en wanneer jouw Buurt in Actie lessen nu gaan plaats vinden? Klik dan hier.

Belangrijk om te weten is dat alle Buurt in Actie lessen worden gegeven met in acht name van de protocollen van het RIVM, NOC*NSF en de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding). Zowel voor de deelnemers als de lesgever en de ouder(s)/verzorger(s) zijn er een aantal belangrijke maatregelen. Voor een overzicht de door ons gehanteerde richtlijnen, klik je hier.

We hopen dat we veel kinderen weer zien bij de opstart van de Buurt in Actie lessen, maar let even op: inschrijving is verplicht! Heb je je dit schooljaar al ingeschreven? Dan hoeft dat niet nogmaals te gebeuren.

Heb je je nog niet ingeschreven en wil je meedoen? Dat kan! Klik dan hier als je in groep 1/2 zit. Klik hier als in groep 3 t/m 8 zit.

Mochten er nog vragen zijn over specifieke Buurt in Actie lessen? Dan kunnen deze gericht gesteld worden aan de lesgever per wijk. Deze zijn ook terug te vinden in dit overzicht.

Tot slot, hopen wij dat de bovengenoemde informatie duidelijk is en zien we de kinderen graag weer bij onze Buurt in Actie lessen.

Met sportieve groet,

Team Ecsplore