Keigezond Sittard-Geleen van start!
woensdag 1 juni 2022

Keigezond Sittard-Geleen van start!

‘Ieder kind een gezonde toekomst’ dat is het motto van Keigezond Sittard-Geleen. Dit is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend en bij sommige kinderen is er in de kinderleeftijd al sprake van overgewicht of obesitas. Keigezond Sittard-Geleen wil juist deze kinderen helpen naar een gezonde(re) toekomst!

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren is vaak het gevolg van verschillende factoren die niet altijd alleen met leefstijl te maken hebben. Dingen die spelen op school, in het gezin of lichamelijke factoren bij het kind kunnen ervoor zorgen dat een kind overgewicht krijgt of dat het overgewicht in stand gehouden wordt. Binnen Keigezond wordt met een brede blik gekeken naar welke factoren er bij een kind en gezin speelt en hoe dit het beste aangepakt kan worden. Verschillende professionals worden bij het programma betrokken zodat het kind en gezin passende hulp krijgt. De centrale zorgverlener van Keigezond werkt samen met het kind en gezin en begeleidt hen om die passende hulp te vinden.

Op maandag 9 mei 2022 is Keigezond Sittard-Geleen van start gegaan met een inspiratiesessie voor professionals die bij Keigezond betrokken zijn. Tijdens deze sessie benadrukten onder andere Wethouder Leon Geilen en centrale zorgverlener Sanne Welters het belang van Keigezond in de gemeente Sittard-Geleen. Daarnaast nam Prof. Dr. Edgar van Mil de aanwezigen mee in de achtergrond van de netwerkaanpak. In het vervolg van de bijeenkomst hebben de professionals elkaar op verschillende manieren beter leren kennen en hun rol binnen Keigezond verkend.

Met deze inspirerende bijeenkomst hebben we samen een start gemaakt met Keigezond Sittard-Geleen. Keigezond Sittard-Geleen is een (gratis) programma voor kinderen met overgewicht of obesitas tussen 0-18 jaar in de gemeente Sittard-Geleen.

Wil je meer weten over Keigezond Sittard-Geleen of ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan Keigezond Sittard-Geleen? Kijk dan op Keigezond - Ecsplore of www.keigezondsittard-geleen.nl. Je kan ook contact opnemen met projectleider Ilona van de Kolk: ilona.vandekolk@ecsplore.nl of 06-51079725.