Sportpedagoog

Sport is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor het zelfvertrouwen, het aanleren van teamgeest en discipline, sociale integratie, talentontwikkeling en morele vorming. Helaas is sporten niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen met gedragsproblemen, autisme en/of ADHD vinden vaak moeilijk hun draai bij de sportvereniging in de wijk en komen daardoor in de knel op sociaal gebied omdat ze worden buitengesloten door hun leeftijdsgenoten.

Ecsplore wil graag een sportklimaat creëren waarin de ongelijkheid wordt verkleind en waarin dus ook de meer kwetsbaren zich positief kunnen ontwikkelen. Voor ouders van deze kinderen is het daarom goed om te weten dat wij verenigingen de helpende hand bieden met de inzet van een sportpedagoog. Deze geeft specifiek pedagogisch advies aan leiders plus coaches en gaat verdiepend in op thema’s als ‘train de trainer’, een positief, veilig sportklimaat en meer.

Contactpersoon