Iedereen Kan Sporten

In de Westelijke Mijnstreek werken de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek samen om het aanbod aan sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking beter te laten aansluiten bij de vraag. In totaal werken in Zuid-Limburg 8 gemeenten samen aan Iedereen Kan Sporten Zuid-Limburg. Het doel is om eventuele belemmeringen die deze doelgroep ervaart weg te nemen en te zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om te kunnen sporten en bewegen.

Chantal Bos, de regioconsulent Iedereen Kan Sporten Zuid-Limburg is het aanspreekpunt voor verenigingen, onderwijsinstellingen en organisaties over alles op het gebied van aangepast sporten. Ook individuele vragen met betrekking tot sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking kunnen gesteld worden aan de regioconsulent.

IKS is er voor iedereen met een beperking. Het gaat hierbij om mensen met een auditieve- (doof/slechthorend), lichamelijke-, verstandelijke-, of visuele beperking (blind/slechtziend), niet aangeboren hersenletsel, gedragsproblematiek en/of meervoudige beperking.

Meer informatie vind je op www.iedereenkansporten-zuidlimburg.nl/

Contactpersoon