SuperFIT

Elk kind verdient een gezonde start. Want door het zo vroeg mogelijk aanleren van een gezonde leefstijl, wordt de kans op overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten op latere leeftijd verkleind. Op korte termijn zorgt het er bovendien voor dat kinderen lekkerder in hun vel zitten en zich beter ontwikkelen.

SuperFIT is een multidisciplinaire aanpak gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar. Dat betekent meer bewegen, minder zitten, meer en verschillende groenten en fruitsoorten eten én water drinken. Het is geen kant en klare interventie, maar een op maat gemaakte aanpak toegespitst op de verschillende situaties waarin kinderen zich bevinden.

We richten ons op de plekken waar peuters voornamelijk zijn: thuis, de kinderopvang en de wijk. Op al die plaatsen spelen verschillende omgevingsfactoren een rol. De fysieke omgeving zijn de tastbare zaken: de aanwezige speelmaterialen en voedselproducten, de indeling van een ruimte, dat soort dingen. Bij de sociale omgeving kun je denken aan de voorbeeldfunctie van pedagogisch medewerkers en opvoeders, en hoe die omgaan met voeding en beweging. De politieke omgeving betreft onder andere het voedings- en beweegbeleid binnen een organisatie.

Voor al deze aandachtsgebieden leveren we advies en ondersteuning. Bijvoorbeeld door pedagogisch medewerkers te trainen en coachen, en kinderopvanglocaties van groenten, fruit en materialen te voorzien. Met de gezinscomponent richten we ons op de ouders. We kijken daarbij naar een gezonde fysieke thuisomgeving en werken aan de opvoedstijl en -vaardigheden.

SuperFIT wordt al vele kinderopvanglocaties aangeboden. Wil je meer informatie over de methodiek of wil je meedoen? Neem een kijkje op de website van SuperFIT of neem vrijblijvend contact op met het team van SuperFIT.

Contactpersonen