Rijke Schooldag

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland zichzelf ten volle kunnen ontplooien wordt met de Rijke Schooldag in het primair en voortgezet onderwijs een impuls gegeven aan de brede talentontwikkeling, met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Stichting Ecsplore is in de Westelijke Mijnstreek nauw betrokken bij dit initiatief. Lees hier meer over de Rijke Schooldag en wat wij als organisatie hierin betekenen.  

Op de agenda

  • Rijke Schooldag

    Basisschool Schinveld lees meer

Contactpersoon