JOGG

JOGG is een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven die gezamenlijk werken aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar. JOGG werkt vanuit de visie ‘Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst’.

De JOGG-aanpak richt zich op 4 thema’s: gezonde voeding, water drinken, beweging en slaap. Hierin richt de aanpak zich op de leefomgeving waar kinderen en jongeren veel komen, bijvoorbeeld thuis, school, sport en buurt. JOGG heeft als doel om de leefomgeving van kinderen en jongeren zo gezond mogelijk te maken en de gezonde keuze gemakkelijk.

Sittard-Geleen sloot zich in 2014 al als één van de eerste gemeenten aan bij JOGG. Beekdaelen volgde in 2019 en Stein in 2020. In Sittard-Geleen en Stein is Ecsplore verantwoordelijk voor de uitvoering van de JOGG-aanpak. In Beekdaelen is er een nauwe samenwerking met JOGG. In alle drie de gemeenten wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met scholen, ouders, sportverenigingen, bedrijven en zorgverleners. Samen creëren we voor alle kinderen en jongeren een omgeving waarin de gezonde keuze de normaalste zaak van de wereld is.

De programma's voor het primair onderwijs zijn vanuit de zorgpiramide (PON, 2014) opgebouwd in universele, selectieve en geïndiceerde preventie. De focus ligt op het voorkomen van achterstanden in motoriek of overgewicht en op het vroegtijdig signaleren van mogelijke achterstanden of overgewicht. Onze programma's, waaronder Smart & Fit, Buurt in Actie, Vakantie in Actie, Events in Actie, Gezond in Actie en Extra in Actie, leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, met name op het gebied van bewegen. Dat is immers naast gedrag en voeding een belangrijk onderdeel voor een gezonde leefstijl. 

Door steeds meer en beter een brug te slaan tussen ons preventieve werk en zorg en welzijn, werken we toe naar een sluitende ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Zo breiden we ons programma verder uit naar kinderen die problemen ervaren met hun gewicht.

Meer informatie over ons programma of over Jongeren op Gezond Gewicht? Of wil je de samenwerking opzoeken? Neem dan contact op met  JOGG-regisseur Desirée Lebens.

Contactpersoon