BeweegtestWij werken in de Westelijke Mijnstreek aan het sportieve klimaat. Daarmee leveren wij een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op de juiste manier vrij kunnen bewegen en spelen. Dat hoort bij kind zijn. Meten is weten. Net zoals het toetsen van taal en rekenen, is het belangrijk om de lichamelijke ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. Zo kunnen we die ontwikkeling stimuleren en - kinderen die het nodig hebben - een steuntje in de rug geven. Om die reden testen wij jaarlijks alle kinderen door middel van beweegtesten op school.

Tijdens de gymles doen we een aantal beweegtesten met de kinderen. Die testen bestaan uit leuke en simpele ''tracks''. Zo lijkt het net een normale gymles. De gegevens worden ingevoerd in een digitaal systeem, genaamd MQ Scan. 

Na de test ontvangt de school een overzicht van de resultaten. Hiermee kunnen we de school én kinderen helpen. Ook ouders ontvangen een rapport met een overzicht van de resultaten.

Meer weten? Lees onze pagina met veel gestelde vragen.

Contactpersoon