BeweegtestDe medewerkers van Ecsplore leveren een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl van inwoners van de Westelijke Mijnstreek. Daarbij hebben we extra aandacht voor kinderen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen voldoende en vrij kunnen spelen, bewegen en sporten. Dat hoort bij kind zijn.

Net zoals het toetsen van taal- en rekenvaardigheden, is het ook belangrijk om de lichamelijke en motorische ontwikkeling van kinderen te volgen. Daarom testen wij jaarlijks alle basisschoolkinderen door middel van een beweegtest tijdens een gymles op school. Tijdens deze test, MQ Scan genaamd, leggen de kinderen leuke en simpele ‘tracks’ (beweegcircuits) af. Elke track is afgestemd op het niveau en de leeftijd van het kind. We hebben daarom aparte circuits voor leerlingen uit de onder-, midden- en bovenbouw. 
Afhankelijk van een aantal factoren kunnen wij vaststellen hoe goed de motorische vaardigheden zijn ontwikkeld.

MQ Scan: de resultaten
De resultaten van elk kind voeren we, met toestemming van de ouder(s), in een digitaal systeem in.

Na de test ontvangt school een overzicht van de resultaten. Elke kind ontvangt een advies dat bij het resultaat hoort.
Zo helpen we niet alleen de kinderen, maar ook de school.

Contactpersoon