Beweegtest: resultaten kindrapport

De MQ Scan brengt het motorisch niveau van kinderen in kaart en is een instrument om de motorische ontwikkeling over langere tijd te volgen. Hoe sneller het kind de beweegbaan aflegt, des te beter zijn de motorische vaardigheden ontwikkeld. De de score van het kind is te vinden in het persoonlijk rapport, als ook hoe dit cijfer zich verhoudt tot het gemiddelde Nederland.

Interpretatie score
We willen vooropstellen dat de score moet worden geïnterpreteerd als een momentopname. Heeft je zoon/dochter net een moeilijke toets moeten maken? Heeft een klas zojuist van tevoren pauze gehad? Of heeft je zoon/dochter simpelweg gewoon een wat mindere dag? Dit kan allemaal invloed hebben op de score.

Daarnaast laat de leerling zijn/haar beweegvaardigheid zien door het testparcours zo snel mogelijk af te leggen. Gaandeweg het parcours worden de 10 grondvormen van bewegen getest. Een kind kan een frequente sporter zijn, maar dat verzekert niet meteen een goede score. Verschillende sporten vereisen immers verschillende vaardigheden.

Hieronder krijg je inzicht over de individuele score van je kind:

Rood
Ruim onder gemiddeld motorisch niveau. Dit zou kunnen duiden op een motorisch probleem. De aard en vorm van motorische problemen lopen sterk uiteen. Op dit niveau worden ze veelal ingedeeld aan de hand van symptomen. De reden hiervoor is dat de oorzaken niet altijd even duidelijk zijn. Het is dus van belang om verder onderzoek te doen.

Advies:
Je kind komt in aanmerking voor het programma Extra in Actie, dat is gericht op het verbeteren van de motorische ontwikkeling van kinderen. Ook wel MRT (Motorisch Remedial Teaching) genoemd. Dit traject wordt gestart met een aantal testen om het probleem vast te stellen vervolgens wordt er een persoonlijk motorisch ontwikkelplan opgesteld om de motoriek gericht te verbeteren en op niveau te brengen. Kijk hier voor meer informatie over het programma en de locaties.

Oranje
Onder gemiddeld motorisch niveau. Dit kan een negatief effect hebben op de deelname aan en het plezier in beweegactiviteiten. Als een kind minder goed in bewegen is, wordt de wil om mee te doen aan sport, gym en spelletjes vaak kleiner.

Advies:
In dit geval adviseren wij een extra beweegmoment voor het kind. Dit kan bijvoorbeeld bij een van de vele sportverenigingen in de gemeenten. Of bij de naschoolse lessen van Buurt in Actie, die op 24 plekken elke week na schooltijd plaatsvinden. Deelname is gratis, kijk hier voor meer informatie.

Groen
Gemiddeld motorisch niveau. Dit betekent dat het kind zich ontwikkelt binnen wat je gemiddeld mag verwachten van de norm. De motorische ontwikkeling wordt naast de genetische aanleg ook bepaald door de mate waarin het kind door de omgeving gestimuleerd wordt om te bewegen. Met name meer en veelzijdig oefenen met de coördinatieve vermogens waar het kind iets meer moeite heeft, kan helpen een bovengemiddelde beweger te worden.

Advies:
Bewegen is goed, meer bewegen is beter. Dit kan bijvoorbeeld bij een van de vele sportverenigingen in de gemeenten. Of bij de naschoolse lessen van Buurt in Actie, die op 24 plekken elke week na schooltijd plaatsvinden. Deelname is gratis, kijk hier voor meer informatie.

Blauw
Bovengemiddeld motorisch niveau. Een goede motorische vaardigheid is een waardevolle behaalde bekwaamheid van het kind. Binnen de differentiatie van de lessen lichamelijke opvoeding verdienen ook deze kinderen aandacht, zodat zij ook nog steeds uitgedaagd worden in de lessen en om ook hun motorisch niveau te verbeteren. Het is daarbij van belang om samen met het kind te kijken hoe ze zich binnen de sportcultuur willen ontwikkelen. Wat zijn de wensen van ouders en kind?

Roze
Ruim bovengemiddeld motorisch niveau. Een hoge motorische begaafdheid is een veelbelovende indicatie. Deze kinderen hebben de grootste potentie om zich door te ontwikkelen tot de toekomstige topsporters. Van belang is om samen met het kind te onderzoeken hoe ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld binnen de lessen lichamelijke opvoeding, sport en buitenschoolse activiteiten. Wat zijn de wensen van ouders en kind? Op basis van deze wensen kan samen met een professional (bijv. docent lichamelijke opvoeding, buurtsportcoach etc.) worden gekeken welke combinatie van sporten en activiteiten daarvoor het beste zijn.
Een gebrek aan uitdaging op motorische vlak of het overvragen in verwachtingen kunnen in potentie een belemmering vormen voor de motivatie en het plezier. Dit is belangrijk omdat het niveau flink hoger is dan van veel leeftijdgenoten.

Achtergrond MQ Scan
Om te zorgen dat alle kinderen in hun ontwikkeling worden begeleid naar een gezond en sportief leven, is inzicht in de motorische ontwikkeling van kinderen belangrijk. Om dit inzicht te krijgen, is de Motorisch Quotiënt (MQ Score) ontwikkeld voor het onderwijs. MQ Scan is een wetenschappelijke meet- en volgmethode, die een objectief beeld geeft van het motorisch niveau van het kind ten opzichte van leeftijdsgenoten.

MQ Scan toelichting testparcoursen

MQ Scan is ontwikkeld en in de praktijk getoetst door de Haagse Hogeschool, Athletic Skills Model en de afdeling bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Het onderzoek resulteert in een onafhankelijk gegeven: de standaardscore (= de norm).

Artikel over het ontstaan van de standaardscore

Deze score krijgt betekenis doordat ze gerelateerd kan worden aan de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de lichamelijke vaardigheden van de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Een toelichting op dit onderzoek en mogelijke vervolgstappen voor het positief beïnvloeden van de motorische ontwikkeling van kinderen zijn beschreven in onderstaande documenten:

MQ Scan uitleg rapportage

Aanvullende artikelen en onderzoeken:

- CHILDREN’S ENJOYMENT OF A MOTOR SKILL TEST IN PHYSICAL EDUCATION
Validity of an Athletic Skills Track among 6- to12-year-old children
Reliability and concurrent validity of a motor skill competence test among 4- to 12-year old children