MQ Scan: een toelichting

De MQ Scan is speciaal ontwikkeld voor het onderwijs. Het is een wetenschappelijke meet- en volgmethode om de motorische ontwikkeling van kinderen te meten en te vergelijken met leeftijdsgenoten in Nederland. De score die uit de MQ Scan komt, is gebaseerd op de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de lichamelijke vaardigheden van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
De beweegtest is in de praktijk onderzocht en getoetst door de Haagse Hogeschool, Athletic Skills Model (wetenschappelijk onderbouwd talentontwikkelingsmodel) en de afdeling bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Meedoen aan de beweegtest is belangrijk voor uw kind
Met behulp van de jaarlijkse beweegtest krijgen we inzicht in de motorische ontwikkeling van uw kind gedurende een langere tijd. Het persoonlijk testresultaat helpt om elk kind te begeleiden naar een gezond en sportief leven.

De MQ Scan is een momentopname
Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op het testresultaat. Omdat de beweegtest een momentopname is, kan het resultaat afwijken van uw eigen idee of ervaring.
Dit kan verschillende redenen hebben. Misschien was de uitleg of het doel van de test niet duidelijk voor het kind, had het last van een blessure waardoor het niet vrij kon bewegen, was er net een moeilijke taal- of rekentest gemaakt die veel aandacht heeft gevraagd of had het kind een minder goede dag. Dit zijn voorbeelden die van invloed kunnen zijn op het resultaat.
 
Bij het afnemen van MQ Scan wordt de tijd gemeten die nodig is voor het afleggen van het beweegparcours. Naast het meten van de snelheid worden ook de 10 grondvormen van bewegen getest tijdens de MQ Scan. Verschillende sporten vereisen nu eenmaal verschillende vaardigheden. Dit betekent dat een kind niet per definitie goed scoort als het geregeld sport.

Het resultaat van de beweegtest wordt weergegeven door middel van een kleurcode.

Kleurcodes voor de testresultaten
Roze: uw kind scoort ruim bovengemiddeld en ontwikkelt zich motorisch gezien uitermate goed.
Kinderen die motorisch (ruim) bovengemiddeld scoren, zijn minder gevoelig voor blessures, maken zich een nieuwe sport sneller eigen en blijven vaak langer met plezier sporten. Lekker blijven sporten en bewegen dus! Uitdaging is belangrijk daarbij. Een gebrek aan uitdaging kan leiden tot minder motivatie en sportplezier. Voor de juiste uitdaging kunt u in gesprek gaan met een sportprofessional in de buurt, bijvoorbeeld de docent lichamelijke opvoeding of de buurtsportcoach van Ecsplore. Zij kunnen samen met u bekijken wat de beste sportuitdaging is voor uw kind.

Blauw: uw kind scoort bovengemiddeld en ontwikkelt zich motorisch gezien goed.
Uw kind heeft goede motorische vaardigheden. Dat geeft een kind (zelf)vertrouwen. Lekker blijven sporten en bewegen dus! Zorg ervoor dat uw kind voldoende uitgedaagd blijft zodat het de motoriek blijft verbeteren. Dat kan bij een sportvereniging. Ga samen eens kijken om te ontdekken wat bij uw kind past. De verenigingsondersteuner van Ecsplore kan u informeren over het aanbod in de gemeente en uw kind helpen bij het maken van een passende keuze.

Groen: uw kind scoort gemiddeld en ontwikkelt zich motorisch gezien voldoende en volgens verwachting.
Vooral lekker blijven bewegen is belangrijk. Dat kan bij een sportvereniging in de buurt, misschien wel samen met vriendjes, of na school bij ‘Buurt in Actie’. Deelname aan deze wekelijkse beweeglessen is gratis. Aanmelden kan via www.ecsplore.nl/aanmelden.

Oranje: uw kind scoort ondergemiddeld en ontwikkelt zich motorisch gezien niet voldoende.
Een extra beweegmoment is nodig én goed voor uw kind. Het draagt bij aan het zelfvertrouwen en plezier hebben op momenten dat bewegen belangrijk is. Bijvoorbeeld tijdens gymlessen op school, buitenspelen op het schoolplein of activiteiten op een verjaardagsfeestje.
Voor extra beweging kunt u uw kind aanmelden bij ‘Buurt in Actie’. Dit zijn gratis beweeglessen die we na school bij u in de buurt aanbieden. Aanmelden kan via www.ecsplore.nl/aanmelden. Ook kunt u samen met uw kind eens gaan kijken bij een sportvereniging in de buurt. Als uw kind zelf kan kiezen, is sporten en bewegen sneller leuk. De verenigingsondersteuner of sportpedagoog van Ecsplore kan u en uw kind helpen bij het maken van een geschikte keuze.

Rood: uw kind scoort ruim ondergemiddeld en ontwikkelt zich motorisch gezien onvoldoende.
Er is misschien sprake van een motorische achterstand. Dat willen we graag goed onderzoeken. Daarom adviseren we deelname aan ‘Extra in Actie’ voor uw kind. Dit beweegprogramma is speciaal bedoeld om de motorische ontwikkeling te verbeteren.
Extra in Actie start met een aantal testen. Zo kunnen we beoordelen waarom de motorische ontwikkeling onvoldoende is. Daarna stellen we een persoonlijk ontwikkelplan op dat past bij uw kind. Aanmelden kan via www.ecsplore.nl/aanmelden. Deelname is gratis.

Voor begeleiding van uw kind kunt u ook contact opnemen met een beweegspecialist, bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut of gymdocent. 

Meer weten?
Meer informatie over de MQ Scan en over het positief beïnvloeden van de motorische ontwikkeling van kinderen leest u in onderstaande documenten: