Wij zijn Ecsplore

Een gezond, vitaal en sociaal leven, willen we dat niet allemaal? Ecsplore helpt je daarbij graag. Al sinds 2009 werken we in de Westelijke Mijnstreek aan het sportieve en culturele klimaat en bieden we in opdracht van de gemeenten Sittard-Geleen, Beekdaelen en Stein een breed scala aan activiteiten aan. Dat doen we voor mensen van alle leeftijden: peuters, kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Daarnaast hebben we speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen en richten we ons op de beweegaanbieders.

De ontwikkeling op sportief, cultureel en educatief vlak levert een belangrijke bijdrage aan het individuele welzijn. Het vergroot bovendien de verbinding in de regionale samenleving. Daarom is het onze missie om het sport- en cultuuraanbod op en rond het basis- en het voortgezet onderwijs uit te breiden, om verenigingen te versterken en om mensen van jong tot oud te prikkelen om deel te nemen aan de diverse programma’s. Zodoende bevordert Ecsplore een gezonde en actieve leefstijl, sociale ontwikkeling, cognitieve groei en talentontwikkeling.

Dagelijks bewegen, fysiek én mentaal, is letterlijk van levensbelang. Iedereen moet kunnen participeren, passend bij het moment in iemands leven. Dat kan presteren, genieten of ontspannen zijn, maar ook ontmoeten, gezelligheid of gezondheid. Maatwerk staat daarom voorop. Aan de ene kant richten we ons op de gezondheid en het beweegaanbod voor de bewoners van onze regio, van schoolgangers tot senioren. Anderzijds hebben we, als verbinder die we zijn, de overdracht van kennis en vaardigheden hoog in het vaandel. Soms kunnen de samenwerkende organisaties na inzet van Ecsplore hun project zelfstandig voortzetten, hoe mooi is dat?

Ons team

Onze medewerkers kennen de omgeving als geen ander en matchen vraag en behoefte met bestaand aanbod en met nieuwe of lopende initiatieven. Combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten spelen een belangrijke ondersteunende rol bij het bedenken, organiseren en uitvoeren van activiteiten. Hierbij wordt samengewerkt met uiteenlopende maatschappelijke organisaties, zoals scholen, sportverenigingen, cultuuraanbieders, buurtorganisaties en zorginstellingen.