Vergoedingsregelingen

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Schoolreisjes, sporten, muziekles; het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland hieraan mee kunnen doen. Lang niet alle ouders kunnen dit soort activiteiten echter betalen. Gelukkig maakt het Jeugdfonds Sport & Cultuur het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld tóch dezelfde kansen krijgen als anderen. Dit door contributie en/of lesgelden te betalen en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

De regelingen zijn speciaal voor gezinnen met kinderen van 0 tot en met 18 jaar en een laag inkomen. Dat zijn niet alleen mensen met een (bijstands)uitkering, maar ook mensen met werk die weinig verdienen.
Woon je in de gemeente Stein of Beekdaelen en wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Ga dan naar de website Jeugdfonds Sport Limburg of Jeugdfonds Cultuur Limburg. Of naar de gemeentelijke informatiepagina voor Stein of Beekdaelen.

Sam&
De gemeente Sittard-Geleen heeft regelingen voor minima onder de noemer Sam&, oftewel ‘samen’. Sam& heeft als doel om kinderen die opgroeien in armoede te helpen met een vergoeding voor kosten op het gebied van school, sport en cultuur. Sam& biedt één digitaal loket waar ouders en intermediairs (zoals leerkrachten, schuldhulpverleners, huisartsen of wijkteams) eenvoudig een aanvraag kunnen indienen.

Ben je of ken je iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Ga dan naar de website samenvoorallekinderen.nl.