Sam& voor alle kinderen

Jeugdfonds Cultuur Limburg, Jeugdfonds Sport Limburg, Leergeld, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp: met elkaar vormen zij Sam& voor alle kinderen. Sam& heeft als doel om kinderen die opgroeien in armoede te helpen met een vergoeding voor kosten op het gebied van school, sport en cultuur. De financiële thuissituatie van een kind mag absoluut geen reden zijn om buitengesloten te worden. Iedereen moet kunnen meedoen.

Sam& biedt één digitaal loket waar ouders en intermediairs (zoals leerkrachten, schuldhulpverleners, huisartsen of wijkteams) eenvoudig een aanvraag kunnen indienen. Zie je als vereniging bijvoorbeeld dat kinderen zich vaker afmelden, dat er kinderen zijn met structureel kapotte en/of te kleine kleding of dat kinderen afhaken op het moment dat het op betalen aankomt? Dan heb je als sport- of cultuurvereniging een belangrijke signaleringsfunctie. 

Wat kunt je als vereniging doen? Als je denkt dat een kind recht heeft op een vergoeding vanuit het Jeugdfonds Cultuur of Jeugdfonds Sport, dan kun je het kind/het gezin hierin begeleiden. Verwijs het gezin door naar de website van Sam&. Daar kan het gezin alles wat het kind nodig heeft aanvragen. Denk hierbij aan de sportcontributie, lidmaatschap harmonie, schoolkosten, een fiets om naar school te gaan, et cetera. Indien het de ouder/verzorger niet lukt om het formulier zelfstandig in te vullen, dan mag je het gezin doorverwijzen naar de gemeente Sittard-Geleen. Zij zijn te bereiken via samenvoorallekinderen@sittard-geleen.nl en via het telefoonnummer 14 046.

Daarnaast kun je als vereniging bij het contributieonderdeel op de website een stukje over Sam& (Samen voor alle kinderen plaatsen) plaatsen. Dat is niet alleen in het belang van de kinderen, maar ook voor je vereniging.

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen gewoon kunnen meedoen!