Privacyreglement

MIK & PIW Groep gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de wettelijke kaders en eisen van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming . 

Gebruik van onze diensten 

Om u goed van dienst te kunnen zijn, vragen wij informatie over uzelf, uw kind, eventueel over uw gezin of andere betrokkenen. Welke informatie/ persoonsgegevens wij vastleggen hangt af van de dienstverlening waarvan u gebruik wilt maken.  

De belangrijkste privacyregels op een rijtje zijn: 

  • wij houden ons aan de privacywetgeving en gedragscodes die binnen het sociaal werk en kinderopvang van toepassing zijn (zoals geheimhoudingsplicht);
  • wij vragen niet méér persoonsgegevens dan voor een goede uitvoering van onze dienstverlening nodig is; 
  • wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de dienstverlening (of indien van toepassing volgens de wettelijke verplichtingen); 
  • alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen en beveiligd, zodat niemand ze kan inzien die daar niet het recht toe heeft; 
  • als het voor de dienstverlening nodig is om gegevens op te vragen of uit te wisselen, gebeurt dit in de regel alleen dan, wanneer u daar van tevoren toestemming voor geeft (behalve als we daartoe wettelijk verplicht zijn); 
  • u heeft het recht te weten welke gegevens over u worden vastgelegd en waarom; 
  • u heeft het recht op inzage/kopie van de gegevens die worden verwerkt (voor zover de privacy van een ander hierbij niet wordt geschaad); 
  • u heeft het recht om te vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen; 
  • u heeft het recht om eerder gegeven toestemmingen intrekken. 

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Lees dan ons uitgebreide privacyreglement

Vragen over privacy? 

Hebt u vragen over uw privacy? Wij beantwoorden graag uw vraag. Neem dan contact op met: 
MIK & PIW Groep 
Privacy
Postbus 110
6160 AC Geleen
e-mail: avg@mik-piwgroep.nl

Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terechtkomt.