Start SuperFIT in Meerssen en Maastricht
vrijdag 15 oktober 2021

Start SuperFIT in Meerssen en Maastricht

In samenwerking met de gemeente Maastricht en gemeente Meerssen is SuperFIT begin oktober van start gegaan op verschillende kinderopvanglocaties van MIK Kinderopvang en Spelenderwijs.

Ecsplore wil samen met de kinderopvang kinderen zo vroeg mogelijk een gezonde leefstijl aanleren. SuperFIT sluit hier naadloos op aan. SuperFIT is een multidisciplinaire aanpak gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar.

Op dinsdag 4 oktober is de eerste stap gezet tot het realiseren van de SuperFIT-doelen. Middels een Co-Creatie met verschillende werkvormen, hebben de pedagogische medewerkers van kinderdagverblijf en peuteropvang Wereldster, peuteropvang Ollekebolleke en kinderdagverblijf Villa Luna hun eigen actieplannen opgesteld. In dit plan beschrijven de medewerkers hoe ze aan de SuperFIT- doelen gaan werken.

Gedurende de implementatie van SuperFIT nemen de pedagogische medewerkers deel aan drie workshops en drie coaching sessies op de opvang. Tijdens deze workshops en coachingsmomenten wordt er onder andere aandacht besteed aan de rol van pedagogische medewerkers bij het aanleren van gezonde beweeg- en voedingsgewoontes.

De kop is eraf. Het delen van ideeën en elkaar inspireren wordt door de pedagogisch medewerkers actief gedaan. Het is een mooie start naar een gezonde(re) omgeving voor peuters in Maastricht en Meerssen!