Wil je als sportvereniging, aanbieder, school of maatschappelijke organisatie een bijdrage leveren aan een gezond en vitaal Sittard-Geleen? Of ben je trainer, vrijwilliger, sporter of een betrokken inwoner? Deel dan je ideeën om nog meer mensen in Sittard-Geleen aan het sporten en bewegen te krijgen.
woensdag 20 mei 2020

Sportakkoord Sittard-Geleen: lever je input!

Sport Verenigt Nederland; onder die kop worden ook in de gemeente Sittard-Geleen lokale sportakkoorden gesloten. Wij nodigen je van harte uit om mee te denken. 

Medio 2018 ondertekenden minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en vele betrokken organisaties het nationaal sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. In zes deelakkoorden is aandacht voor de thema’s inclusieve sport, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport inspireert. In 2019 en 2020 worden in bijna alle Nederlandse gemeenten lokale sportakkoorden gesloten.

Mede gezien de huidige coronacrisis wordt de komende periode zoveel mogelijk input opgehaald bij verenigingen, sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties. Dit doen we digitaal met een vragenmodule op de website van Huis voor de Sport Limburg.

Deel je ideeën
Wil je als sportvereniging, aanbieder, school of maatschappelijke organisatie een bijdrage leveren aan een gezond en vitaal Sittard-Geleen? Wil jij je inzetten voor de toekomst van de sport? Of ben je trainer, vrijwilliger, sporter of een betrokken inwoner met ideeën om nog meer mensen in Sittard-Geleen aan het sporten en bewegen te krijgen? Deel dan hier je ideeën met ons!

Samen met lokale sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders, scholen en maatschappelijke organisaties wordt het Sportakkoord Sittard-Geleen opgesteld. Met dit Sportakkoord willen we sport en bewegen in Sittard-Geleen nóg meer op de kaart zetten.

Zodra de omstandigheden rondom de corona crisis het weer toelaten, wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokkenen in de gemeente Sittard-Geleen. Zodra hier meer over bekend is horen jullie dit via de gemeente Sittard-Geleen en/of Ecsplore.