Veel kinderen zijn lid van een sportvereniging, zo toont het leefstijlonderzoek in Stein.
vrijdag 11 december 2020

Resultaten leefstijlonderzoek Stein

In het kader van JOGG heeft in Stein een leefstijlonderzoek plaatsgevonden op de basisscholen. De resultaten bieden mooie aanknopingspunten.

We hebben maar liefst 1.037 van de 1.365 vragenlijsten terug gekregen. Dit betekent een respons van 76%, waar we heel trots op zijn. Ouders hebben vragen ingevuld over het beweeggedrag, voedingsgedrag en beeldschermgebruik van hun kind(eren). Hierdoor hebben wij een goed beeld gekregen van de leefstijl van kinderen in Stein.

+ 88% is lid van een sportvereniging.
+ De helft van de leerlingen drinkt meer water dan zoet.
+ Als tussendoortje wordt relatief veel fruit en groente meegegeven naar school.
- Ruim een kwart (27%) van de kinderen kijkt meer dan 2 uur per dag naar een scherm.
- Ruim één derde van de leerlingen drinkt meer zoete drankjes dan water.
- De aanbevolen hoeveelheid groente en fruit wordt door veel kinderen nog niet gehaald.

De gegevens uit dit onderzoek zijn mooie aanknopingspunten om met de JOGG-aanpak in Stein aan de slag te gaan. Download de bijlage voor alle resultaten. Voor meer informatie of vragen: neem contact op met JOGG-regisseur Sanne Hamers, sanne.hamers@ecsplore.nl/06-40011496.