Maak gebruik van de Sportlijn!
woensdag 17 maart 2021

Maak gebruik van de Sportlijn!

Sportverenigingen kunnen (vaak kosteloos) aanspraak maken op ondersteuningsaanbod vanuit de Sportlijn. Ecsplore verbindt hiervoor verenigingen met de Adviseur Lokale Sport.

Elke Nederlandse gemeente met een lokaal Sportakkoord krijgt vanuit de gezamenlijke sport (ook wel Sportlijn genoemd) een Adviseur Lokale Sport toegewezen. Deze zorgt voor de verbinding met de Sportlijn (NOC*NSF, de sportbonden en NL Actie). Ecsplore op zijn beurt brengt de verenigingen in contact met de adviseur.

De Sportlijn zet vol in op het versterken van de wortels van onze sportinfrastructuur. Het krachtiger maken van clubs, vrijwilligers en kaderleden draagt daaraan bij. Ook in de Westelijke Mijnstreek kun je als vereniging een beroep doen op de Sportlijn. De (vaak gratis) ondersteuning, ook wel ‘services’ genoemd, kan bestaan uit workshops, opleidingen, inspiratiesessies, procesbegeleiding en meer. Het doel is om samen de ambities uit het Sportakkoord te realiseren.

De verenigingsondersteuners van Ecsplore hebben nauw contact met de Adviseur Lokale Sport in de gemeenten Sittard-Geleen en Stein. Daarom is afgesproken dat Ecsplore het eerste loket is voor hulpvragen. Wij schakelen vervolgens met de Adviseur Lokale Sport in de betreffende gemeente. Dus heb je als vereniging hulp nodig bij het opstellen van een nieuwe toekomstvisie, het ontwikkelen van nieuw aanbod, het inrichten van een veilig sportklimaat of hulp bij het optuigen van actief vrijwilligersbeleid? Neem dan contact op met Judith van Veen, Daan Pluim of Jorg Smeets.