maandag 26 september 2022

Keigezond Limburg

Keigezond Limburg is een gratis (gezins)programma voor kinderen en jongeren met overgewicht & obesitas die lekker in hun vel willen zitten. Een uniek programma met één centrale zorgverlener en kinderleefstijlcoach, onlangs gestart in een aantal gemeenten in Limburg, waaronder Sittard-Geleen.

Steeds meer kinderen/jongeren (28.000 Limburgse kinderen) hebben overgewicht en obesitas. Daardoor hebben zij al op jonge leeftijd een groot risico op diabetes, hart- en vaatziekten en leververvetting. Ze hebben een lagere levensverwachting en een lagere kwaliteit van leven dan leeftijdgenoten zonder overgewicht. De oorzaak van het overgewicht is bijna altijd gerelateerd aan de leefstijl.

Er is al veel inzet op preventie van overgewicht. Echter, de hoge getallen tonen het belang van een effectievere, integrale aanpak van overgewicht onder de jeugd.

In dat kader besloten een aantal initiërende partners in 2020 om samen vorm te geven aan een netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht & obesitas. Het resultaat van deze samenwerking is Keigezond Limburg!

Meer informatie op: Home - Keigezond Limburg

Keigezond Limburg tracht het leefgedrag van kinderen op een positieve manier te veranderen. Dat is het doel waar alle partners van de Limburgse Netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas voor gaan. Preventie en zorg zijn in deze aanpak met elkaar verbonden vanuit zowel het sociaal- als het zorgdomein, met een brede blik op het kind en z’n omgeving.

In een veilige en vertrouwde omgeving kunnen kind en gezin met coaching en begeleiding stap voor stap werken aan het creëren van een gezonde(re) leefstijl. Dat maakt niet alleen dat je je fysiek beter voelt, maar ook lekkerder in je vel zit.

Interesse gewekt? Aanmelden - Keigezond Limburg