(Sport)pedagogische ondersteuning

Kinderen met gedragsproblemen, autisme en/of ADHD vinden vaak moeilijk hun draai bij de sportvereniging in de wijk. Zij komen daardoor geregeld in de knel op sociaal gebied omdat ze worden buitengesloten door hun leeftijdsgenoten.

Om verenigingen te ondersteunen in de aanpak van deze ‘onhandelbare’ kinderen, is er een speciale functionaris werkzaam bij Ecsplore: de sportpedagoog. Samen met de verenigingsondersteuners is het doel om een sportklimaat te creëren waarin de ongelijkheid wordt verkleind en waarin ook kwetsbaren zich positief kunnen ontwikkelen. Dat moet zorgen voor meer sportplezier en minder uitval bij de verenigingen. Die uitval kan immers leiden tot extra vraag naar ambulante groepsbegeleiding. Wij stimuleren daarom preventieve inzet; voorkomen is beter dan genezen.
 
We onderscheiden drie kernelementen van pedagogische ondersteuning van sportverenigingen:

  • Ondersteuning bij het vormgeven van pedagogisch beleid en het ontwikkelen van pedagogische vaardigheden van trainers en begeleiders.
  • Pedagogische ondersteuning als brug tussen sportvereniging en professionals uit de jeugdketen. Bijvoorbeeld trainers die opvoed- of opgroeiproblemen signaleren, laten schakelen met een kinderhulpverlener.
  • Trainers begeleiden bij het omgaan met jongeren die vanuit een jeugdhulpverleningstraject sporten bij de sportvereniging.

Meer weten over de sportpedagoog? Neem dan contact met ons op.

Contactpersoon