Integreren aangepast sporten

De gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein zien het belang om mensen met een beperking te stimuleren om te gaan en blijven sporten en bewegen. Daarom hebben ze in regionaal verband afgesproken om een regioconsulent IKS (Iedereen Kan Sporten) in te zetten. De regioconsulent werkt samen met zorginstellingen, kennisinstellingen en verenigingen. Tevens is er een directe connectie met de verenigingsondersteuners, de sportpedagoog van Ecsplore en vele maatschappelijke partners.

Het netwerk richt zich op mensen (voornamelijk tot en met 23 jaar) met een verstandelijke, lichamelijke, visuele of auditieve beperking, spraak-/taalproblemen, een chronische aandoening, psychiatrische of psychosociale problemen en mensen met gedragsproblemen.

Het doel is om personen met een beperking individueel en ‘warm’ te begeleiden naar het sport- en beweegaanbod. Maar ook om te informeren; zo worden er bijvoorbeeld verschillende clinics georganiseerd om mensen met een beperking kennis te laten maken met verschillende sporten. Daarnaast stimuleert de regioconsulent kennisoverdracht tussen de verschillende samenwerkende partijen ter bevordering van het aangepaste sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking.

Contactpersoon