ONDERSTEUNINGSTRAJECTEN

Ondersteuning aan sportverenigingen realiseren onze medewerkers op verschillende manieren. Een greep uit ons ondersteuningsaanbod:

 1. Intake en accountgesprekken 
  We maken kennis en krijgen een goed beeld van elkaar. Op jullie locatie brengen we samen de vitaliteit van uw vereniging in kaart. We bieden een luisterend oor om vervolgens aan te kunnen haken op een thema waar op dat moment de aandacht naar uit gaat.
 2. Stip op de horizon; beleidsmatige inzet (beleidsplan, vrijwilligersplan, maatschappelijke samenwerking, enzovoort)
  Verenigingsontwikkeling begint met dromen. De stip op de horizon vertaalt deze stip en aan u de taak om de weg ernaar toe uit te stippelen. Wij ondersteunen om de stip zo realistisch mogelijk te bepalen zodat u de juiste afslag neemt.
 3. Meer vrijwilligers in korte tijd; bewezen methode voor werving nieuw kader
  Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport. Veel verenigingen kampen helaas met een vrijwilligerstekort. Gelukkig is er een oplossing. De methodiek “ Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd” is ontwikkeld om verenigingen te helpen dit probleem op te lossen.
 4. IKS-vereniging: Iedereen Kan Sporten
  Biedt trainers de mogelijkheid om zich naast theoriebijeenkomsten ook middels coaching on the job bij te scholen. Na afloop van dit traject is de trainer beter in staat om met bepaalde doelgroepen om te gaan. Wij bieden binnen de IKS-vereniging momenteel gedragsstoornis of verstandelijke beperking aan.
 5. Kaderscholing, didactiek
  Traject dat zich prima leent om die welwillende (ouders)trainers te begeleiden met het geven van trainingen. Biedt theoretische ondersteuning over didactische en methodische aanpak, maar ook praktische begeleiding tijdens de trainingen inclusief feedback. Trainers voelen zich gesterkt na het volgen van dit traject.
 6. Jeugdbestuur
  Door trends als individualisering neemt de binding en betrokkenheid steeds meer af. Het is dan ook in het belang van de vereniging dat jeugdleden op de een of andere manier betrokken worden waardoor meer clubbinding ontstaat. Dit kan door het opzetten van een jeugdbestuur. Maar hoe zet u zo’n jeugdbestuur op? Wat komt daar allemaal bij kijken? Op deze vragen geven wij antwoord.
 7. Sponsoring
  Sponsorinkomsten kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Neem het sponsorplan nog eens erbij en bekijk of het nog voldoet aan de eisen die bij deze tijd passen. Wij denken graag met u mee.
 8. Nieuw aanbod en nieuwe doelgroepen
  Om jeugdleden niet te verliezen, kan het raadzaam zijn om het sportaanbod te vernieuwen en zodoende te laten aansluiten bij de behoefte van deze doelgroep. Ook kan het nodig zijn om nieuwe doelgroepen aan te spreken en op die manier nieuw sportaanbod te creëren. Wij denken mee en helpen in de opstartfase.

Naast bovenstaande ondersteuningensprojecten geven we specifieke ondersteuning aan Top Handbal Zuid Limburg, Handbalschool Graaf Huyn en aan 't BOSS in Sittard-Oost.

SCHRIJF JE METEEN IN VOOR EEN ACTIVITEIT

 

 

Beweegtest

 

Lees hier meer informatie over de beweegtest op het basisonderwijs

Ontmoetingsdagen


Ontmoet, ontdeken ervaar uw (beweeg)mogelijkheden in de buurt.

Beweeg-o-Theek

 

Check snel al ons sport- en spelmateriaal en reserveer direct en eenvoudig.

Ecsplore werkt in opdracht van de gemeenten SITTARD-GELEEN (uitvoering in samenwerking met SPRINT), SCHINNEN en STEIN
Ecsplore is onderdeel van MIK & PIW Groep | Disclaimer | Produced by Produced by www.mediamens.nl www.mediamens.nl