SPORTAANBIEDERS

Sport en bewegen kent verschillende aspecten die voor eenieder van belang zijn, maar vooral voor jeugd, jongeren en senioren. Naast de fysieke ontwikkeling leidt sporten en bewegen tot persoonlijke en sociale groei. In het werk van Ecsplore neemt bewegen en de sportvereniging dan ook een voorname rol in. Ondersteuning aan sportverenigingen realiseren onze medewerkers op verschillende manieren. De focus is daarbij altijd gericht op het versterken van de verenigingen met het oog op de maatschappelijke functie. Per gemeente kan de inhoud van verenigingsondersteuning verschillen. We leveren maatwerk per vereniging en doen dat op verschillende manieren.

Informeren
Het besturen van een vereniging kost tijd. Het is lastig om ook nog eens op de hoogte te blijven van alles wat extern speelt. Ecsplore bundelt die informatie en levert dit gestructureerd aan bij de sportverenigingen. Hierbij maken onze medewerkers gebruik van verschillende bronnen: onze eigen kennis, opgedane ervaringen, maar ook gewijzigde wet- en regelgeving. Ook de kennis en ervaring opgedaan door en bij andere (sport)verenigingen is waardevol en wordt hergebruikt. We halen meer rendement uit die kennis door deze te verrijken en te delen.

Ondersteunen
Een vereniging kenmerkt zich door het vele vrijwilligerswerk. Vragen over inzet, werving, behoud en waardering van kader zijn ons niet vreemd. Ook geven onze medewerkers handvatten om meer inzicht te krijgen in uw vereniging: behoeftes van de doelgroep, positie in de buurt of wijk, enzovoort. Wij leren u acteren naar de behoefte van uw leden.

Verbinden
De kennis en ervaring binnen uw vereniging is bijzonder waardevol. Wij halen rendement uit deze kennis door een podium te bieden. Bij verbinden gaan we daarom een stapje verder dan bij informeren. Ecsplore constateert veel dynamiek in de sportsector: landelijke stimuleringstrajecten, nieuwe lokale structuren, activiteiten op scholen, sportbuurtwerk, enzovoort. Onze medewerkers zorgen voor verbinding: elkaar leren kennen en contacten onderhouden. Hierdoor verminderen we overlap en vergroten we de effectiviteit van reeds ontwikkelde kennis en activiteiten. Daarnaast stimuleren wij verenigingen om samenwerking te zoeken met andere partners op wijk-, stads- en sporttakniveau.

Wilt u meer weten of heeft uw sportvereniging interesse in een samenwerking met Ecsplore? Neem dan contact met ons op. Wii lichten graag in een persoonlijk gesprek onze inzet toe. 

SCHRIJF JE METEEN IN VOOR EEN ACTIVITEIT

 

 

Beweegtest

 

Lees hier meer informatie over de beweegtest op het basisonderwijs

Ontmoetingsdagen


Ontmoet, ontdeken ervaar uw (beweeg)mogelijkheden in de buurt.

Beweeg-o-Theek

 

Check snel al ons sport- en spelmateriaal en reserveer direct en eenvoudig.

Ecsplore werkt in opdracht van de gemeenten SITTARD-GELEEN (uitvoering in samenwerking met SPRINT), BEEKDAELEN en STEIN
Ecsplore is onderdeel van MIK & PIW Groep | Disclaimer | Toegankelijkheidsverklaring | Produced by Produced by www.mediamens.nl www.mediamens.nl