BEVORDERING CULTUURPARTICIPATIE

Ecsplore en haar medewerkers wil mensen vertrouwd maken met een of meer kunst- en cultuurvormen en stimuleren tot actieve kunstbeoefening.
Het stimuleren van deelname aan cultuuractiviteiten wordt in de praktijk gerealiseerd door het in kaart brengen van wensen van cultuurorganisaties en het onderwijs, het vormgeven en uitvoeren van activiteiten in samenwerking met de culturele partners en het bevorderen van de samenwerking tussen de sectoren cultuur en onderwijs.

Het aanbod van de culturele instellingen en de vraag van het onderwijs wordt jaarlijks in kaart gebracht en naar een jaarprogramma vertaald. Dit programma voeren de combinatiefunctionarissen in samenwerking met culturele instellingen en verenigingen in gemeente Sittard-Geleen en Schinnen uit.

Het jaarprogramma omvat onder andere:

  • het organiseren van samenwerkingsactiviteiten tussen de grotere culturele instellingen en kleinere culturele instellingen/verenigingen voor een gericht aanbod voor scholen en BSO's;
  • de activiteitenprogramma’s met culturele activiteiten tijdens schoolvakanties;
  • het organiseren van naschoolse culturele activiteiten;
  • het ontwikkelen en organiseren van gezamenlijke evenementen;
  • het ondersteunen van lokale activiteiten zoals straatspeeldagen;
  • een adviserende functie;
  • netwerkbijeenkomsten tussen onderwijs en culturele instellingen.

Wilt u meer weten of heeft uw school of instelling interesse in een samenwerking met Ecsplore? Neem dan contact met ons op.

SCHRIJF JE METEEN IN VOOR EEN ACTIVITEIT

 

 

Beweegtest

 

Lees hier meer informatie over de beweegtest op het basisonderwijs

Ontmoetingsdagen


Ontmoet, ontdeken ervaar uw (beweeg)mogelijkheden in de buurt.

Beweeg-o-Theek

 

Check snel al ons sport- en spelmateriaal en reserveer direct en eenvoudig.

Ecsplore werkt in opdracht van de gemeenten SITTARD-GELEEN (uitvoering in samenwerking met SPRINT), BEEKDAELEN en STEIN
Ecsplore is onderdeel van MIK & PIW Groep | Disclaimer | Toegankelijkheidsverklaring | Produced by Produced by www.mediamens.nl www.mediamens.nl