MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN (MBVO)

Meer Bewegen voor Ouderen - afgekort MBvO - biedt tal van bewegingsactiviteiten voor mensen vanaf 55 jaar. In de gemeente Sittard-Geleen zijn al veel 55-plussers in beweging. Stichting Ecsplore organiseert in samenwerking met verschillende partners MBvO-activiteiten zoals volksdansen, gymnastiek, spel en sport, yoga, ismakogie, pilates, zumba en GALM. Ook bij u in de buurt, bijvoorbeeld in het buurthuis of de gymzaal, kunt u wekelijks deelnemen aan een van deze activiteiten.

Voor wie is MBVO bedoeld?
MBvO-activiteiten hebben een zodanig karakter dat ze in principe voor alle 55-plussers woonachtig in de gemeente Sittard-Geleen en Stein open staan.

Doel van MBvO-activiteiten is het op peil houden c.q. bevorderen van welzijn in lichamelijk, geestelijk en sociaal opzicht. Dit draagt eraan bij dat deelnemers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Bewegingsactiviteiten in groepsverband zijn het middel om de doelen te bereiken. Voor wat de lichamelijke gezondheid betreft zijn MBvO-activiteiten niet therapeutisch maar preventief van aard.

Wat zijn de mogelijkheden?
In de beweegles ligt de nadruk op plezier in bewegen, kennismaken met uiteenlopende vormen van bewegen, bevorderen van de fysieke fitheid en in contact komen met leeftijdsgenoten uit de eigen buurt. Bij elke activiteit kan iedereen haar of zijn eigen tempo bepalen. De activiteiten die MBvO aanbiedt, zijn:

Gymnastiek
GALM
Gym spel/sport
Ismakogie
Pilatus
Volksdansen
Yoga
Zumba

Meer weten of alle mogelijkheden bij u in de buurt bekijken?
Voor meer informatie over het Meer Bewegen voor ouderen, het nut van bewegen en alle mogelijkheden kunt u terecht op onze speciale pagina voor het MBvO

 

Bekijk hier onze speciale MBvO pagina.

 

SCHRIJF JE METEEN IN VOOR EEN ACTIVITEIT

 

 

Beweegtest

 

Lees hier meer informatie over de beweegtest op het basisonderwijs

Ontmoetingsdagen


Ontmoet, ontdeken ervaar uw (beweeg)mogelijkheden in de buurt.

Beweeg-o-Theek

 

Check snel al ons sport- en spelmateriaal en reserveer direct en eenvoudig.

Ecsplore werkt in opdracht van de gemeenten SITTARD-GELEEN (uitvoering in samenwerking met SPRINT), BEEKDAELEN en STEIN
Ecsplore is onderdeel van MIK & PIW Groep | Disclaimer | Toegankelijkheidsverklaring | Produced by Produced by www.mediamens.nl www.mediamens.nl