DOELSTELLING

Stichting Ecsplore - onderdeel van MIK & PIW Groep - werkt sinds 2009 in de Westelijke Mijnstreek aan het sportieve en culturele klimaat en levert daarmee een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl, sociale ontwikkeling, cognitieve groei en talentontwikkeling van de doelgroepen.

Stichting Ecsplore biedt activiteiten aan op het gebied van sport, educatie en cultuur en werkt in opdracht van een drietal gemeenten: Sittard-Geleen (in samenwerking met Sprint), Schinnen en Stein.

In de uitvoering van de opdrachten spelen de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches een belangrijke rol. De combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches ondersteunen bij het bedenken, organiseren en uitvoeren van programma's en de daartoe behorende actviteiten. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties, zoals scholen, sportverenigingen, culturele organisaties en zorginstellingen. In de uitvoering staat versterking van samenwerking tussen verschillende sectoren en overdracht van kennis en vaardigheden hoog in het vaandel. Bij sommige opdrachten is de ondersteuning door de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches zodanig dat de samenwerkende organisaties na inzet van Ecsplore hun project zelfstandig kunnen voortzetten.

Ecsplore wil met het inzetten van combinatiefuncties en buurtsportcoaches de volgende doelstellingen realiseren:

  • uitbreiding van brede scholen met een sportaanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs;
  • versterking van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;
  • stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen;
  • het bevorderen dat de jeugd vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van kunstbeoefening;
  • stimuleren van een gezonde leefstijl en beweegaanbod voor senioren.

Hoofddoelstelling van de combinatiefunctionaris is het vergroten en versterken van de integratie en participatie in de samenleving op het gebied van sport en cultuur. Om dit te bereiken heeft de combinatiefunctionaris de taak om in de stad en het stadsdeel de relatie tussen verenigingen, instellingen, onderwijs en buurtorganisaties te versterken.

Missie

Het stimuleren van het sport- en cultuuraanbod op en om het basis- en het voortgezet onderwijs. Ecsplore streeft daarbij naar het versterken van verenigingen en een actieve deelname van jeugd, jongeren, ouderen en kwetsbare groepen op sportief, educatief en cultureel vlak in de regio.

Visie

Inwoners van de deelnemende gemeenten raken meer betrokken in onze samenleving dankzij het bevorderen van de creativiteit op sportief, cultureel en educatief vlak. Ecsplore stelt zich derhalve ten doel bij te dragen aan de ontwikkeling van jeugd, jongeren, senioren en kwetsbare groepen binnen de regio.

Kernwaarden

Kenmerkend voor de bedrijfsvoering en het handelen van Ecsplore en het gedrag en houding van de combinatiefunctionarissen is:

  • Kwaliteit, professionaliteit en samenwerking (intrinsieke waarden)
  • Betrokken, enthousiast en pro-actief (emotionele waarden)
  • Expertise, duurzaamheid en vernieuwing (expressieve waarden)

Deze waarden samengevoegd leiden tot: sterk in de combinatie!

Behaalde resultaten
De inzet van Ecsplore loont. Elk jaar brengen we de behaalde resultaten in beeld en rapporteren we aan de opdrachtgevende gemeenten. De meeste recente rapportages kunt u bekijken via onderstaande links:

Rapportage gemeente Sittard-Geleen 
Rapportage gemeente Beekdaelen
Rapportage gemeente Stein 

SCHRIJF JE METEEN IN VOOR EEN ACTIVITEIT

 

 

Beweegtest

 

Lees hier meer informatie over de beweegtest op het basisonderwijs

Ontmoetingsdagen


Ontmoet, ontdeken ervaar uw (beweeg)mogelijkheden in de buurt.

Beweeg-o-Theek

 

Check snel al ons sport- en spelmateriaal en reserveer direct en eenvoudig.

Ecsplore werkt in opdracht van de gemeenten SITTARD-GELEEN (uitvoering in samenwerking met SPRINT), BEEKDAELEN en STEIN
Ecsplore is onderdeel van MIK & PIW Groep | Disclaimer | Toegankelijkheidsverklaring | Produced by Produced by www.mediamens.nl www.mediamens.nl