ANBI

De stichting Ecsplore is een 'algemeen nut beogende instelling': een ANBI. ANBI's zijn wettelijk verplicht onderstaande informatie op hun website te publiceren.

Naam van de organisatie: Ecsplore

RSIN / fiscaal nummer: 820298803


Voor contactgegevens van de organisatie klik hier.


Namen van de bestuursleden:

  • voorzitter Raad van Bestuur: de heer Marc Schats

  • lid Raad van Bestuur - financieel directeur: de heer Carel Seijben

Beloningsbeleid: de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening is van toepassing.

Ecsplore behoort tot de PIW Groep: voor het beleidsplan klik hier.

Voor de statutaire doelstelling klik hier.

Voor de meest recente jaarrekening klik hier.
 Het directie- en bestuursverslag is hierin opgenomen.

SCHRIJF JE METEEN IN VOOR EEN ACTIVITEIT

 

 

Beweegtest

 

Lees hier meer informatie over de beweegtest op het basisonderwijs

Fitheidstest 50+

 

Hoe fit bent u? Gratis fitheidstest op woensdag 12 december of donderdag 13 december.

Beweeg-o-Theek

 

Check snel al ons sport- en spelmateriaal en reserveer direct en eenvoudig.

Ecsplore werkt in opdracht van de gemeenten SITTARD-GELEEN (uitvoering in samenwerking met SPRINT), SCHINNEN en STEIN
Ecsplore is onderdeel van PIW Groep | Disclaimer | Produced by Produced by www.mediamens.nl www.mediamens.nl