JOGG

Jongeren Op Gezond Gewicht is een netwerk van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven die gezamenlijk werken aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar.

Sittard-Geleen sloot zich in 2014 al als één van de eerste gemeenten aan bij JOGG, Stein volgde in 2020. In beide gemeenten is Ecsplore verantwoordelijk voor de uitvoering van de JOGG-aanpak. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met scholen, ouders, sportverenigingen, bedrijven en zorgverleners. Samen creëren we voor alle kinderen en jongeren een omgeving waarin de gezonde keuze de normaalste zaak van de wereld is.

De programma's voor het primair onderwijs zijn vanuit de zorgpiramide (PON, 2014) opgebouwd in universele, selectieve en geindiceerde preventie. De focus ligt met name op vroegtijdig signaleren van achterstanden op het gebied van motoriek en overgewicht. Onze programma's, waaronder Smart & Fit, Buurt in Actie, Vakantie in Actie, Events in Actie, Gezond in Actie en Extra in Actie, leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, met name op het gebied van bewegen. Dat is immers naast gedrag en voeding een belangrijk onderdeel  voor een gezonde leefstijl. 

Door steeds meer en beter een brug te slaan tussen ons preventieve werk en zorg en welzijn, werken we toe naar een sluitende ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Zo worden sport en bewegen steeds vaker als preventief middel omarmd bij thema's als gezondheid, educatie, preventie, leefbaarheid, integratie en wijkaanpak.

Meer informatie over ons programma of over Jongeren op Gezond Gewicht? Of wil je de samenwerking opzoeken? Neem dan contact op met  JOGG-regisseur Sanne Hamers.