Beweegtest: veel gestelde vragen

Wie is Ecsplore?
Stichting Ecsplore werkt sinds 2009 in de Westelijke Mijnstreek aan het sportieve klimaat. Daarmee leveren wij een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl, sociale ontwikkeling en talentontwikkeling van de doelgroepen.

--

Wat is de beweegtest?
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op de juiste manier vrij kunnen bewegen en spelen. Dat hoort bij kind zijn. Tijdens de gymles doen we daarom een aantal beweegtesten met de kinderen. Die testen bestaan uit leuke en simpele ''tracks'' (beweegcircuit). Elke beweegtest is aangepast op het niveau van het kind. Zo hebben we een aparte track voor de onder-, midden- en bovenbouw. 

--

Waarom worden de beweegtesten uitgevoerd?
Ook de schoolstichtingen (Kindante, Innovo, Triade en Movare), en basisscholen vinden het vermogen om te bewegen (motoriek) van kinderen erg belangrijk en zijn van mening dat iedereen een gezonde en actievel leefstijl zou moeten kunnen hebben. Het is daarom van belang om de motoriek van kinderen in kaart te brengen. Zo kunnen we die stimuleren en - kinderen die het nodig hebben - een steuntje in de rug bieden. In het kort willen we dus het volgende bereiken:

  • De motorische ontwikkeling van individuele leerlingen volgen.
  • Het op tijd opmerken van achterstanden, zodat een passend aanbod geboden kan worden.
  • Advies geven aan gemeenten en scholen op het gebied van sport, beweging(onderwijs) en leefstijl. En waar noodzakelijk programma's aanpassen. 

--

Welke testen worden afgenomen?
Tijdens de beweegtest maken we gebruik van de MQ Scan. Dit is een speciaal ontwikkelde meetmethode die motoriek en de ontwikkeling daarvan in kaart kan brengen. 

We nemen de testen af tijdens de gymles. Met een leuk en simpel circuit (voor onder-, midden- en bovenbouw) lijkt het net een normale gymles. De tijd die een leerling erover doet om de baan af te leggen geeft aan of het kind gemiddeld, boven- of ondergemiddeld scoort voor zijn of haar leeftijd.

--

Wat gebeurt er met alle gegevens en resultaten uit de testen?
Persoonlijke gegevens worden van tevoren in de app van MQ Scan ingevoerd. Tijdens het testen wordt dezelfde app gebruikt om de tijd te meten die een leerling nodig heeft voor het afleggen van het circuit. Het opslaan van de gegevens gebeurt zorgvuldig. MQ Scan houdt zich aan de regels die gelden voor de zogenaamde ''Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; 2018)'' en ''ISO 27001 beveiligingsstandaard''.

Na verwerking van de gegevens en resultaten ontvangen ouders/verzorgers een overzicht (rapport) van de resultaten. De verspreiding ervan gebeurt in samenwerking met de school.
De school ontvangt daarnaast een totaaloverzicht van de resultaten.

Samen wordt bekeken welke leerling(en) een extra steuntje in de rug zouden kunnen gebruiken. 

--

Wie kunnen de resultaten en gegevens (nog meer) inzien?
Ecsplore kan als enige de gegevens en resultaten helemaal inzien. De uitslag kan altijd bekeken worden. 

De school helpt bij het uitdelen van de rapporten.
Zij krijgen zelf een overzicht van de resultaten van de school. Dit is anoniem. 

Andere organisaties, bedrijven of gemeentes kunnen geen gegevens inzien. Gemeentes ontvangen wel een gemeentelijke rapportage, waarop te zien is hoe de gemeente ''scoort''. Deze gegevens zijn helemaal anoniem.  

Waarom moet ik als ouder/verzorger toestemming geven?
De testen geven een beeld van de lichamelijke ontwikkeling van een leerling. Dit is privé. Vandaar staan kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Wij moeten ons houden aan de wet- en regelgeving die de privacy garandeert. Daarom hebben wij toestemming nodig voor:  

  • De deelname van uw zoon(s) en/of dochter(s) aan de jaarlijkse beweegtest voor het huidige schooljaar.
  • Het uitvoeren en vastleggen van de beweegtest. Daardoor kunnen een persoonlijke terugkoppeling geven.
  • Het delen van anonieme gegevens voor analyse en onderzoek door de GGD.

---

Hoe kan ik toestemming geven?
Toestemming geven kan via het ouderportaal van de school en moet ieder schooljaar opnieuw.

De toestemming kan altijd worden ingetrokken. Als de beweegtest al is geweest, zullen we de uitslag verwijderen.

---

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken of herroepen?
Intrekken en herroepen zijn twee verschillende dingen.

Toestemming kan altijd worden ingetrokken. De leerling wordt niet getest en er worden geen gegevens opgeslagen.
Toestemming kan ook worden herroepen. De leerling wordt niet meer getest en er worden geen gegevens opgeslagen. Tevens worden alle eerder verkregen gegevens verwijderd.

Intrekken of herroepen kan via het ouderportaal waar ook toestemming is gegeven. De school en Ecsplore kunnen daarbij helpen.

---

Wie neemt de beweegtesten af?
De beweegtesten worden afgenomen door sport- en beweegprofessionals van Ecsplore. Dit kan dus een combinatiefunctionaris (buurtsportcoach) of gymleerkracht op school zijn.

---

Hoe zorgen jullie ervoor dat mijn zoon en/of dochter zich prettig voelt bij deze testen?
De beweegtesten vinden plaats in de gym- of speelzaal. De leerling is er dus bekend. 

Eerst wordt het beweegcircuit uitgelegd. Daarna mogen de kinderen nog oefenen. Daarbij krijgen ze tips hoe ze iets beter of anders kunnen doen. Maar we vertellen nooit wat de norm is.
Iedereen weet wat er moet gebeuren? Dan gaan we de test afnemen. Dat doet iedere leerling alleen. Omdat de leerling niet weet wat goed of fout is, blijft het een leuk parcours dat als plezierig wordt ervaren. Leerlingen worden altijd positief gemotiveerd en aangemoedigd. 

 

---

Wat doen de kinderen zonder toestemming?
Kinderen zonder toestemming nemen uiteraard gewoon deel aan de gymles. Een veelgebruikte methode is het vakkensysteem, waarbij in één van de vakken de beweegtest wordt afgenomen. De kinderen zonder toestemming komen niet in dat vak. Middels groepsverdeling weten wij precies welke groep dat betreft. 

---

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Na het verlaten van de basisschool, worden de individuele resultaten nog bewaard. Uiterlijk bij het bereiken van het 14e levensjaar worden deze vernietigd.