Beweegtest: veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen met betrekking tot de beweegtest. Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan naar souad.hoofwijk@ecsplore.nl!

Wie is Ecsplore?
Een gezond, vitaal en sociaal leven, willen we dat niet allemaal? Ecsplore helpt je daar graag bij. Al sinds 2009 werken we in de Westelijke Mijnstreek aan het sportieve en culturele klimaat en bieden we in opdracht van de gemeenten Sittard-Geleen, Beekdaelen en Stein een breed scala aan activiteiten aan. Dat doen we voor mensen van alle leeftijden: peuters, kinderen, jongeren, volwassenen, 55-plussers en senioren. Daarnaast hebben we speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen en richten we ons op de beweegaanbieders.

--

Wat is de beweegtest?
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op de juiste manier vrij kunnen bewegen en spelen. Dat hoort bij kind zijn. Tijdens de gymles doen we daarom een beweegtest met de kinderen. Die testen bestaan uit leuke en simpele ''tracks'' (beweegcircuits). Elke beweegtest is aangepast op het niveau en de leeftijd van het kind. Zo hebben we aparte circuits voor leerlingen uit de onder-, midden- en bovenbouw. 

Met de beweegstest meten we het motorisch niveau: de mate waarin een kind kan bewegen en spelen.

--

Welke test wordt afgenomen?
Tijdens de beweegtest maken we gebruik van de MQ Scan. Dit is een speciaal ontwikkelde meetmethode die het vermogen om te bewegen (motoriek) en de ontwikkeling daarvan in kaart kan brengen. 

We nemen de testen af tijdens de gymles. Met een leuk en simpel circuit (voor onder-, midden- en bovenbouw) lijkt het net een normale gymles. De tijd die een leerling erover doet om de baan af te leggen geeft aan of het kind gemiddeld, boven- of ondergemiddeld scoort voor zijn of haar leeftijd.

--

Waarom worden de beweegtesten uitgevoerd?
We zijn niet de enigen die dit belangrijk vinden. Ook de schoolstichtingen (Kindante, Innovo, Triade en Movare) en basisscholen vinden het vermogen om te bewegen (motoriek) van kinderen erg belangrijk. Ze zijn van mening dat iedereen een gezonde en actievel leefstijl zou moeten kunnen hebben. Het is daarom van belang om de motoriek van kinderen in kaart te brengen. Zo kunnen we die stimuleren en - kinderen die het nodig hebben - een steuntje in de rug bieden. In het kort willen we dus het volgende bereiken:

  • De motorische ontwikkeling van individuele leerlingen volgen.
  • Het op tijd opmerken van achterstanden, zodat een passend aanbod geboden kan worden.
  • Advies geven aan scholen op het gebied van sport, beweging(onderwijs) en leefstijl. En waar noodzakelijk programma's aanpassen. 

--

Wie neemt de beweegtesten af?
De beweegtesten worden afgenomen door sport- en beweegprofessionals van Ecsplore. Dit kan een combinatiefunctionaris (buurtsportcoach) zijn, of de gymjuf/-meester op school.

--

Hoe zorgen jullie ervoor dat mijn zoon en/of dochter zich prettig voelt bij deze testen?
De beweegtesten zijn altijd in de gym- of speelzaal. Een plek waar de kinderen bekend en vertrouwd zijn. 

Eerst wordt het beweegcircuit uitgelegd. Daarna mogen de kinderen oefenen. Daarbij krijgen ze tips. We vertellen echter nooit wat de norm is. Alles is goed!
Iedereen weet wat er moet gebeuren? Dan gaan we de test afnemen. Dat doet iedere leerling alleen. Omdat de leerling niet weet wat goed of fout is, blijft het een leuk parcours dat als plezierig wordt ervaren. Leerlingen worden positief gemotiveerd en aangemoedigd. 

--

Hoe komen de resultaten tot stand?

 

--

Moet ik toestemming geven voor het afnemen van de test?
We testen uw zoon en/of dochter niet zomaar. Daar is dus inderdaad toestemming voor nodig. Via het ouderportaal op school wordt een toestemmingsformulier opengesteld. Indien akkoord, kunnen hier de voorkeuren rondom de toestemming worden ingevuld. Geeft u: 

Toestemming? Dan worden de gegevens gedeeld en wordt uw zoon/dochter getest.
Geen toestemming? Dan wordt uw zoon/dochter NIET getest. 
Geen antwoord? Dan wordt uw zoon/dochter NIET getest. 

--

Wat gebeurt er met alle gegevens en resultaten uit de testen?
Toestemming gegeven? Persoonlijke gegevens worden gedeeld en van tevoren in de app van MQ Scan ingevoerd. Tijdens het testen wordt dezelfde app gebruikt. We meten de tijd die een leerling nodig heeft voor het afleggen van het circuit. Het opslaan van de gegevens gebeurt zorgvuldig. MQ Scan houdt zich aan de regels die gelden voor de zogenaamde ''Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; 2018)'' en ''ISO 27001 beveiligingsstandaard''.

Na verwerking (duur: +/- 3 weken) van de gegevens en resultaten ontvangen ouders/verzorgers een overzicht (rapport) van de resultaten. De verspreiding ervan gebeurt in samenwerking met de school.
De school ontvangt daarnaast een totaaloverzicht van de resultaten.

Samen wordt bekeken welke leerling(en) een extra steuntje in de rug zouden kunnen gebruiken. 

--

Waarom moet ik als ouder/verzorger toestemming geven?
De testen geven een beeld van de lichamelijke ontwikkeling van een leerling. Dit is privé. Vandaar zijn kwaliteit en betrouwbaarheid belangrijk. Wij moeten ons houden aan de wet- en regelgeving die de privacy garandeert (AVG). Daarom hebben wij toestemming nodig voor:  

  • De deelname van uw zoon(s) en/of dochter(s) aan de jaarlijkse beweegtest voor het huidige schooljaar.
  • Het uitvoeren en vastleggen van de beweegtest. Daardoor kunnen een persoonlijke terugkoppeling geven.
  • Het delen van anonieme gegevens voor analyse en onderzoek door de GGD.

--

Hoe kan ik toestemming geven?
Toestemming geven kan via het ouderportaal van de school en moet ieder schooljaar opnieuw.

De toestemming kan altijd worden ingetrokken of herroepen. Als de beweegtest al is geweest, zullen we de uitslag verwijderen.

--

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken of herroepen?
Intrekken en herroepen zijn twee verschillende dingen.

Toestemming kan altijd worden ingetrokken. De leerling wordt niet getest en er worden geen gegevens opgeslagen.
Toestemming kan ook worden herroepen. De leerling wordt niet meer getest en er worden geen gegevens opgeslagen. Tevens worden alle eerder verkregen gegevens verwijderd.

Intrekken of herroepen kan via het ouderportaal waar ook toestemming is gegeven. De school en Ecsplore kunnen daarbij helpen.

--

Wie kunnen de resultaten en gegevens (nog meer) inzien?
Ecsplore kan als enige de gegevens en resultaten volledig inzien. De uitslag kan altijd bekeken worden. 

De school helpt bij het uitdelen van de rapporten. Zij krijgen zelf een overzicht van de resultaten van de school. Dit is anoniem. 

Andere organisaties, bedrijven of gemeentes kunnen geen gegevens inzien. Gemeentes ontvangen wel een gemeentelijke rapportage, waarop te zien is hoe de gemeente ''scoort''. Deze gegevens zijn helemaal anoniem.  

--

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Na het verlaten van de basisschool, worden de resultaten nog bewaard. Uiterlijk in het 14e levensjaar (van 13 naar 14 jaar) worden deze vernietigd.

--

Wat doen de kinderen zonder toestemming?
Kinderen zonder toestemming nemen uiteraard gewoon deel aan de gymles. We werken tijdens deze gymles in vakken, waarbij in één van de vakken de beweegtest wordt afgenomen. De kinderen zonder toestemming komen niet in dat vak of oefenen alleen het parcours als onderdeel van de gymles (uiteraard zonder testmoment). In de groepsverdeling houden we daar rekening mee.