RESULTATEN BEWEEGTEST

Leerling Rapportage
Op deze pagina vindt u een uitleg van de resultaten van de MQ Scan, die is afgenomen bij uw kind. De MQ Scan brengt het motorisch niveau van kinderen in kaart en is een instrument om de motorische ontwikkeling over langere tijd te volgen. Hoe sneller het kind de beweegbaan aflegt, des te beter zijn de motorische vaardigheden ontwikkeld. U heeft van de de score van uw kind een persoonlijk rapportje ontvangen. Hierop vindt u de MQ score van uw kind in vergelijking met het gemiddelde Nederland.

Interpretatie Score
Het kind laat zijn/haar beweegvaardigheid zien door de baan zo snel mogelijk af te leggen.
In onderstaande rapportage krijgt u inzicht over de individuele score van uw kind:

Ruim Onder gemiddeld (rood):
Ruim onder gemiddeld motorisch niveau. Dit zou kunnen duiden op een motorisch probleem. De aard en vorm van motorische problemen lopen sterk uiteen. Motorische problemen op dit niveau worden veelal ingedeeld aan de hand van symptomen. De reden hiervoor is dat de oorzaken niet altijd even duidelijk zijn. Het is dus van belang om verder onderzoek te doen.

Advies
Uw kind komt in aanmerking voor het programma Extra in Actie. 'Extra in actie' is een programma gericht op het verbeteren van de motorische ontwikkeling van kinderen. Ook wel MRT (Motorisch Remedial Teaching) genoemd. Dit traject wordt gestart met een aantal testen om het probleem vast te stellen vervolgens wordt er een persoonlijk motorisch ontwikkelplan opgesteld om de motoriek gericht te verbeteren en op niveau
te brengen.

Kijk voor meer informatie over het programma en de locaties hier.Onder gemiddeld (oranje):
Onder gemiddeld motorisch niveau. Dit kan een negatief effect hebben op de deelname en plezier in situaties van een kind waarin bewegen belangrijk is. Bijvoorbeeld omdat je minder goed in bewegen bent, niet (echt) meedoen of willen meedoen met sport, gym en spelletjes waarbij bewegen belangrijk is.

Advies
In dit geval adviseren wij een extra beweegmoment voor uw kind. Dit kan bijvoorbeeld bij één van de vele sportverenigingen in de gemeenten of bij de naschoolse lessen van Buurt in Actie. Buurt in Actie vindt op 24 plekken elke week na schooltijd plaats, deelname is gratis. Meer informatie over de na schoolse lessen van Buurt in Actie vindt u hier.Gemiddeld (groen):
Gemiddeld motorisch niveau. Dit betekent dat het kind zich ontwikkelt binnen wat je gemiddeld mag verwachten van de norm. De motorische ontwikkeling wordt naast de genetische aanleg ook bepaald door de mate waarin het kind door de omgeving gestimuleerd wordt om te bewegen. Met name meer en veelzijdig oefenen met de coördinatieve vermogens waar het kind iets meer moeite heeft, kan helpen een bovengemiddelde beweger te worden.

Advies
Bewegen is goed, meer bewegen is beter. Dit kan bijvoorbeeld bij één van de vele sportverenigingen in de gemeenten of bij de naschoolse lessen van Buurt in Actie. Buurt in Actie vindt op 24 plekken elke week na schooltijd plaats, deelname is gratis. Meer informatie over de na schoolse lessen van Buurt in Actie vindt u hier.


 

Bovengemiddeld (blauw):
Bovengemiddeld motorisch niveau. Een goede motorische vaardigheid is een waardevolle behaalde bekwaamheid van het kind. Binnen de differentiatie van de lessen lichamelijke opvoeding verdienen ook deze kinderen aandacht, zodat zij ook nog steeds uitgedaagd worden in de lessen en om ook hun motorisch niveau te verbeteren. Het is daarbij van belang om samen met het kind te kijken hoe ze zich binnen de sportcultuur willen ontwikkelen. Wat zijn de wensen van ouders en kind?Ruim Bovengemiddeld (roze):
Ruim bovengemiddeld motorisch niveau. Een hoge motorische begaafdheid is een veelbelovende indicatie. Deze kinderen hebben de grootste potentie om zich door te ontwikkelen tot de toekomstige topsporters. Van belang om samen met het kind te onderzoeken hoe ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld binnen de lessen lichamelijke opvoeding, sport en buitenschoolse activiteiten. Wat zijn de wensen van ouders en kind? Op basis van deze wensen kan samen met een professional (bijv. docent lichamelijke opvoeding, buurtsportcoach etc.) worden gekeken welke combinatie van sporten en activiteiten daarvoor het beste zijn.

Een gebrek aan uitdaging op motorische vlak of het overvragen in verwachtingen kunnen in
potentie een belemmering vormen voor de motivatie en het plezier. Dit is belangrijk omdat het niveau flink hoger is dan van veel leeftijdgenoten.

Achtergrond MQ Scan
Om te zorgen dat alle kinderen in hun ontwikkeling worden begeleid naar een gezond en sportief leven, is inzicht in de motorische ontwikkeling van kinderen belangrijk. Om dit inzicht te krijgen is de Motorisch Quotiënt (MQ Score) ontwikkeld voor het onderwijs. MQ Scan is een wetenschappelijke meet- en volgmethode, welke een objectief beeld geeft van het motorisch niveau van het kind ten opzichte van leeftijdsgenoten.

MQ Scan is ontwikkeld en in de praktijk getoetst door de Haagse Hogeschool, Athletic Skills Model en de afdeling bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Het onderzoek resulteert in een onafhankelijk gegeven: de standaardscore (= de norm).

Deze score krijgt betekenis doordat ze gerelateerd kan worden aan de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de lichamelijke vaardigheden van de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Een toelichting op dit onderzoek en mogelijke vervolgstappen in het positief beïnvloeden van de motorische ontwikkeling van kinderen zijn beschreven in een document dat u op kunt vragen door te mailen naar post@ecsplore.nl

SCHRIJF JE METEEN IN VOOR EEN ACTIVITEIT

 

 

Beweegtest

 

Lees hier meer informatie over de beweegtest op het basisonderwijs

Ontmoetingsdagen


Ontmoet, ontdeken ervaar uw (beweeg)mogelijkheden in de buurt.

Beweeg-o-Theek

 

Check snel al ons sport- en spelmateriaal en reserveer direct en eenvoudig.

Ecsplore werkt in opdracht van de gemeenten SITTARD-GELEEN (uitvoering in samenwerking met SPRINT), BEEKDAELEN en STEIN
Ecsplore is onderdeel van MIK & PIW Groep | Disclaimer | Toegankelijkheidsverklaring | Produced by Produced by www.mediamens.nl www.mediamens.nl