JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

Overgewicht is één van de meest ernstige bedreigingen van onze volksgezondheid. Gemiddeld één op de zeven Nederlandse kinderen heeft overgewicht. Van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud heeft 13,6% in 2016 overgewicht, waarvan 2,7% obesitas. Meisjes van 4 tot en met 11 jaar hebben vaker overgewicht en obesitas dan jongens. Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM 2016.

Sinds september 2014 is Sittard-Geleen een Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) gemeenten. De JOGG-aanpak is een lokale, integrale en duurzame aanpak gericht op jongeren van 0 tot 19 jaar en hun omgeving (ouders, school, fysieke omgeving etc.). Met de JOGG-aanpak zetten lokale samenwerkingen tussen private en publieke partijen zich in voor een gezonder gewicht onder jongeren. 

JOGG in Sittard-Geleen
In Sittard-Geleen zijn Ecsplore en Leerbedrijf SPRINT verantwoordelijk voor de uitvoering van de JOGG-aanpak. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezicht met diverse partners. Samen met scholen, ouders, sportverengingen, bedrijven, GGD/JGZ, en zorgverleners streven we voor alle kinderen en jongeren naar een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

Met de JOGG-aanpak zetten lokale samenwerkingen zich in voor een gezonder gewicht onder jongeren. de implementatie van JOGG heeft een kanteling teweeggebracht. Het resultaat: het actuele programma 'Sport en Bewegen in Sittard-Geleen', waarin naast sport en bewegen ook een gezondere leefstijl een grotere rol heeft gekregen.

De programma's voor het primair onderwijs zijn vanuit de zorgpiramide (PON,2014) opgebouwd in: universele, selectieve en geindiceerde preventie. De focus ligt met name op vroegtijdig signaleren van achterstanden op het gebied van motoriek en overgewicht. Onze programma's waaronder Smart & Fit, Buurt in Actie, Vakantie in Actie, Events in Actie, Gezond in Actie en Extra in Actie leveren elk een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, met name op het gebied van bewegen. Een belangrijk onderdeel naast gedrag en voeding voor een gezonde leefstijl. 

Ketenaanpak overgewicht
Binnen Sittard-Geleen wordt toegewerkt naar een sluitende ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas door steeds meer een beter een brug te slaan tussen ons preventieve werk en zorg en welzijn. Zo wordt sport en bewegen steeds vaker als preventief middels omarmt bij thema's als gezondheid, educatie, preventie, leefbaarheid, integratie en wijkaanpak.

Verlenging van de JOGG periode
Het programma is dermate succesvol dat in september 2017 de samenwerking met de landelijke JOGG-organisatie voor nog eens drie jaar wordt gecontinueerd. Ook de komende drie jaar zetten wij onze doelstelling; de stijging van overgewicht en obesitas omzetten naar een daling, voort.
De resultaten van de eerste periode van JOGG in Sittard-Geleen hebben we samengevat in een terugblik. Deze is hier terug te vinden.

Meer informatie over ons programma of over Jongeren op Gezond Gewicht? Of wilt u de samenwerking opzoeken? Neem dan contact op met Sanne Hamers, JOGG-regisseur Sittard-Geleen (06-40011496 / sanne.hamers@ecsplore.nl)

 

SCHRIJF JE METEEN IN VOOR EEN ACTIVITEIT

 

 

Beweegtest

 

Lees hier meer informatie over de beweegtest op het basisonderwijs

Ontmoetingsdagen


Ontmoet, ontdeken ervaar uw (beweeg)mogelijkheden in de buurt.

Beweeg-o-Theek

 

Check snel al ons sport- en spelmateriaal en reserveer direct en eenvoudig.

Ecsplore werkt in opdracht van de gemeenten SITTARD-GELEEN (uitvoering in samenwerking met SPRINT), BEEKDAELEN en STEIN
Ecsplore is onderdeel van MIK & PIW Groep | Disclaimer | Toegankelijkheidsverklaring | Produced by Produced by www.mediamens.nl www.mediamens.nl