SCHOOL IN ACTIE

Met het programma 'School in Actie' ondersteunen wij basisscholen in het verzorgen van kwalitatieve, en enerverende gymlessen. Leerkrachten begeleiden we, schoolbesturen prikkelen we. Daarnaast maken kinderen kennis met allerei sport- en beweegactiviteiten tijdens onze sport-na-school. 

Het basistraject verankert 'sport en bewegen' op gefundeerde wijze in het basisonderwijs. Op schoolniveau kijken we naar beweegbeleid, methodes voor bewegingsonderwijs en naschoolse mogelijkheden. Voor individuele leerkrachten bieden wij coachingstrajecten die de kwaliteit van het bewegingsonderwijs naar een hoger niveau brengen. Hierbij werken we met bewezen effectieve leermethodes voor groep 1 tot en met groep 8.

Gemeente Sittard-Geleen
In de gemeente Sittard-Geleen is in de periode 2009 t/m 2014 sterk geïnvesteerd in het bewegingsonderwijs met het programma School in Actie. Alle scholen hebben het programma School in Actie gevolgd. De laatste scholen hebben het programma afgesloten in het schooljaar 2013-2014. In het daaropvolgende schooljaar zijn we gestart met het programma Smart en Fit. Evaluatie laat zien dat zo’n 80% (evaluatie school in actie, versie 16 april 2014) van de leerkrachten na afloop van het traject de leslijnen volgens afspraak volgt. Herhaling van de coachingscyclus is belangrijk en daarom bieden we tweemaal per schooljaar themabijeenkomsten aan voor de leerkrachten.

Vanuit de Integrale Kind Centra (IKC) gedachte zetten we de lijn voort naar de peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties. Het vervolgprogramma 'Smart en Fit' kent een bredere scope. We doen een stap terug uit de gymzaal en richten ons nadrukkelijker op de gezonde leefstijl. Een vorm van universele preventie.

Gemeente Schinnen
Ook in de gemeente Schinnen is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het bewegingsonderwijs. Alle vijf de scholen hebben het programma School in Actie afgerond in het schooljaar 2013-2014 en zijn nu zelf aan de slag met de methodiek en de bijbehorende lessen. De leerkrachten zijn individueel gecoacht in het geven van gymles. Naast deze intensieve en persoonlijke trajecten is voorzien in een aantal hulpmiddelen zoals jaarplanningen en lesklappers. Om het programma School in Actie te blijven waarborgen, blijven wij korte lijntjes houden met de school. Zowel voor praktische als didactische vragen komen wij terug en zorgen ervoor dat de methodiek werkbaar blijft binnen de school. Dit doen wij door jaarlijks een aantal terugkombijeenkomsten te plannen met de school.  Voor meer informatie over dit programma, klik hier

Ook in gemeente Schinnen wordt in het schooljaar 2015-2016 gestart met het programma Smart en Fit.

Gemeente Stein
In de gemeente Stein zijn we in schooljaar 2013-2014 gestart met de uitvoering en implementatie van het programma School in Actie. Streven is dat alle 12 basisscholen gaan participeren. De uitvoering ligt in handen van de buurtsportcoach die op een aantal vaste dagen op de basisschool aanwezig is. Voor meer info over dit programma, klik hier.

Methodiek "School in Actie"
Ecsplore gebruikt voor het programma in de gemeente Sittard-Geleen een eigen gymmethode; methodiek “School in Actie”.  Leidraad voor de methodiek zijn de twee kerndoelen gesteld door Ministerie van OCW, vertaald in hoofdthema’s en subthema’s en de daarbij behorende kernactiviteiten. Deze kernactiviteiten zijn de eerste bouwstenen van de methode School in Actie en de jaarplanning.

Meer informatie over de inhoud van de methode vindt u hier.

 

SCHRIJF JE METEEN IN VOOR EEN ACTIVITEIT

 

 

Beweegtest

 

Lees hier meer informatie over de beweegtest op het basisonderwijs

Ontmoetingsdagen


Ontmoet, ontdeken ervaar uw (beweeg)mogelijkheden in de buurt.

Beweeg-o-Theek

 

Check snel al ons sport- en spelmateriaal en reserveer direct en eenvoudig.

Ecsplore werkt in opdracht van de gemeenten SITTARD-GELEEN (uitvoering in samenwerking met SPRINT), BEEKDAELEN en STEIN
Ecsplore is onderdeel van MIK & PIW Groep | Disclaimer | Toegankelijkheidsverklaring | Produced by Produced by www.mediamens.nl www.mediamens.nl