SAM&

Schoolreisjes, sporten, muziekles. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie? Daarvoor is Sam& voor alle kinderen.

Sam& heeft als doel om kinderen die opgroeien in armoede te helpen met een vergoeding voor kosten op het gebied van school, sport en cultuur. Wanneer kinderen die opgroeien in armoede er gewoon bij horen en zich kunnen ontwikkelen, neemt de kans af dat zij als zij volwassen zijn in eenzelfde situatie terechtkomen.

Eén plek voor ouders en intermediairs

Via Sam& kunt u of een intermediair (zoals bijvoorbeeld een leerkracht, een huisarts of een hulpverlener) eenvoudig via één digitaal loket www.samenvoorallekinderen een aanvraag indienen voor de verschillende vergoedingen die in Sittard-Geleen mogelijk zijn. Het gaat dan om een bijdrage voor kosten voor school, sport of cultuur.

Aanvragen

Bent of kent u iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Ga of verwijs dan naar www.samenvoorallekinderen.nl.

Deze regeling is speciaal voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 18 jaar en een laag inkomen. Niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook mensen met werk, maar een laag inkomen, zzp-ers die lang zonder klus zitten, of mensen met andere uitkeringen komen in aanmerking. Check uw mogelijkheden en zorg ervoor dat uw kind gewoon mee kan doen!

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Kijk dan op www.samenvoorallekinderen.nl of neem contact op met de gemeente, via tel. 14046 en vraag naar het team ‘Samen voor alle Kinderen’. De medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

De gemeente Sittard-Geleen werkt in deze regeling samen met Sam&,  Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek, het Jeugdfonds Sport en het Jeugdfonds Cultuur.

 

SCHRIJF JE METEEN IN VOOR EEN ACTIVITEIT

 

 

Beweegtest

 

Lees hier meer informatie over de beweegtest op het basisonderwijs

Ontmoetingsdagen


Ontmoet, ontdeken ervaar uw (beweeg)mogelijkheden in de buurt.

Beweeg-o-Theek

 

Check snel al ons sport- en spelmateriaal en reserveer direct en eenvoudig.

Ecsplore werkt in opdracht van de gemeenten SITTARD-GELEEN (uitvoering in samenwerking met SPRINT), BEEKDAELEN en STEIN
Ecsplore is onderdeel van MIK & PIW Groep | Disclaimer | Toegankelijkheidsverklaring | Produced by Produced by www.mediamens.nl www.mediamens.nl