INTEGRALE KIND CENTRA

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar zij overdag leren en spelen, zich ontwikkelen en anderen ontmoeten. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Het centrum biedt kinderen een dagprogramma voor de periode die ze het IKC bezoeken.  

Binnen een IKC werken verschillende organisaties en instellingen nauw samen: onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten. Ecsplore zet zich in om een verbinding te maken met de IKC’s. Tot de mogelijkheden behoren:

  1. Advies en coördinatie; een aanspreekpunt t.b.v. bestaande programma’s en advies m.b.t. nieuwe programma's.
  2. School in Actie: adviseren over en implementeren van bewegingsonderwijs, gebaseerd op de bestaande gymmethode van school of onze eigen methode School in Actie.
  3. School in Actie Smart & Fit: interactieve voorlichting i.s.m. SPRINT en Biblionova over een gezonde leefstijl Aan bod komen o.a. voeding, bewegen en gedrag. Onze medewerkers maken gebruik van de opvallende Smart & Fit-truck. Onderdeel van het programma is ook een oudermarkt over een gezonde leefstijl en het belang daarvan.
  4. Buurt in Actie: wijkgerichte activiteiten, verzorgd door combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in samenwerking met lokale sportverenigingen en sportaanbieders.
  5. Workshops 'In Actie': workshops op aanvraag en gericht op leefstijlthema’s zoals bewegingsonderwijs en motorische ontwikkeling, leerlingvolgsysteem en doorlopende leerlijn, speelpleinaanbod, schoolpleininrichting, passend onderwijs in de gymles en gezonde opvoeding.
  6. Peuterspeelzaal en peuteropvang in Actie: dit programma omvat leren bewegen aan de hand van beweeglessen voor peuterspeelzalen en
 peuteropvang, en deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers.
SCHRIJF JE METEEN IN VOOR EEN ACTIVITEIT

 

 

Beweegtest

 

Lees hier meer informatie over de beweegtest op het basisonderwijs

Ontmoetingsdagen


Ontmoet, ontdeken ervaar uw (beweeg)mogelijkheden in de buurt.

Beweeg-o-Theek

 

Check snel al ons sport- en spelmateriaal en reserveer direct en eenvoudig.

Ecsplore werkt in opdracht van de gemeenten SITTARD-GELEEN (uitvoering in samenwerking met SPRINT), BEEKDAELEN en STEIN
Ecsplore is onderdeel van MIK & PIW Groep | Disclaimer | Toegankelijkheidsverklaring | Produced by Produced by www.mediamens.nl www.mediamens.nl