BEWEEGTEST

Ecsplore en SPRINT vinden het belangrijk dat iedereen een gezonde en actieve leefstijl heeft. Het programma “Sittard-Geleen in Actie” richt zich daarom tot het primair onderwijs. In overleg met de stichtingen Kindante en Triade zijn we gekomen tot een passend aanbod, dat meerwaarde biedt voor kinderen én leerkrachten. Het programma richt zich in de basis op sport, bewegen, voeding en een gezonde leefstijl in het algemeen. Onderdeel van het programma is de motorische screening van leerlingen. 

Bekijk ook onze pagina met veel gestelde vragen.

Waarom screening?
Net als bij rekenen en taal is het van belang om op het gebied van motoriek en leefstijl te kunnen inspelen op het niveau van de leerlingen. In opdracht van de school en de onderwijsstcihtingen brengen wij dit niveau in kaart met een aantal motorische testen in de gymzaal.

De screening
Tijdens een extra gymles kijken we met eenvoudige testen naar de motoriek van elke leerling. In opdracht van de GGD/JGZ meten we in de groepen 4 meten ook de lengte en het gewicht per leerling.

De screening wordt afgenomen door speciaal opgeleide instructeurs van Ecsplore en Leerbedrijf SPRINT. De testen worden nauwkeurig uitgevoerd. Waarbij niet alleen wordt gelet op de motoriek maar ook op het welbevinden van het kind tijdens de screening. Elke test wordt individueel afgenomen en altijd positief benaderd. Resultaten worden dus niet direct teruggekoppeld aan leerlingen.

Het leerlingvolgsysteem
De testresultaten worden ingevoerd in het digitaal leerlingvolgsysteem Stimuliz. Het opslaan van de gegevens gebeurt met alle zorgvuldigheid. Stimuliz conformeert zich aan de normen die gelden voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; 2018) en ISO 27001 beveiligingsstandaard. Net als bij de scores van andere vakken is de school eigenaar van de resultaten.

De gegevens worden online opgeslagen t/m groep 8. Daarna zijn de gegevens nog maximaal één jaar opvraagbaar. Na dit jaar worden de gegevens vernietigd.

Hoe helpen wij kinderen en ouders met deze resultaten?
De resultaten die uit het leerlingvolgsysteem komen, worden teruggekoppeld aan de intern begeleider van school. Hierin worden zij geadviseerd door de professionals van Ecsplore en jeugdverpleegkundige (JGZ). Andere organisatie kunnen geen gegevens inzien.

In gezamenlijkheid wordt bekeken welke leerlingen een extra steuntje in de rug zouden kunnen gebruiken op het gebied van motoriek, bewegen en/of leefstijl. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij u in overleg met school en JGZ op de hoogte stellen van de mogelijkheid deel te nemen aan speciale (opvolg)programma’s.

Effectmeting door de GGD
Naast de rapportage specifiek per school, willen wij de gegevens gebruiken voor analyse en onderzoek. De gegevens zullen anoniem en gecodeerd verwerkt en geanalyseerd worden. Resultaten van individuele kinderen worden niet weergegeven in deze analyse en zijn op geen enkele manier te herleiden naar het individu.

 

SCHRIJF JE METEEN IN VOOR EEN ACTIVITEIT

 

 

Beweegtest

 

Lees hier meer informatie over de beweegtest op het basisonderwijs

Ontmoetingsdagen


Ontmoet, ontdeken ervaar uw (beweeg)mogelijkheden in de buurt.

Beweeg-o-Theek

 

Check snel al ons sport- en spelmateriaal en reserveer direct en eenvoudig.

Ecsplore werkt in opdracht van de gemeenten SITTARD-GELEEN (uitvoering in samenwerking met SPRINT), SCHINNEN en STEIN
Ecsplore is onderdeel van MIK & PIW Groep | Disclaimer | Produced by Produced by www.mediamens.nl www.mediamens.nl